Rafael Rudi Abravanel Iz Pirota

Napisala Jasna Ćirić

*Na osnovu pisma dobijenog 2002g. od Rudija Abravanela

RAFAEL –RUDI ABRAVANEL IZ PIROTA

Rafael-Rudi Abravanel rodio se u Pirotu 1920. godine, Rudi je sin Jakova -trgovca (rođen 1888 g.u Pirotu – 1943g. Treblinka) i Sofije, rođ Aronović(rođena 1889g. u Pirotu – 1943g. Treblinka). Brat Nisim rođen je 1915 g. u Pirotu, u Beogradu gde je kasnije živeo bio je aktivista Jevrejske omladinske cionističke organizacije „Hašomer Hacair“, 1937.g. otišao je u Palestinu, živio je u kibucu Šaar Haamakim. Sestra Rejna rođena je 1918.g. u Pirotu, streljana je kao partizanka kod Kolašina, sa imenom Radmila Čorović, bila je udata za Jovana Ćorovića.

rudi1.jpgrudi2.jpg

Porodica Abravanel se pre II Sv.rata preselila u Beograd. Do 1941. godine živeo je Rudi sa roditeljima u Beogradu. Tri dana posle bombardovanja Beograda, koje je bilo 6.aprila 1941g. kao aktivista Jevrejske omladinske cionističke organizacije „Hašomer Hacair“, Rudi se uputio peške sa drugovima u Dalmaciju, tražeći spas u italijanskoj zoni ali stigli su do Užica i ipak se vratili za Beograd. Beograd je već bio oblepljen plakatima, koji pozivaju sve Jevreje da se moraju javiti na Tašmajdan. I Rudi se sa prijateljima javio se na Tašmajdan, tamo su ih organizovali u grupe Jevreja koje su išle da vade leševe iz ruševina i rasčišćavaju ulice Beograda. Kada je došlo do velike eksplozije municije u Smederevu, šlepovima su ih Nemci odveli da i tamo rade na rasčišćavanju. Kada se posle toga vratio u Beograd, sa roditeljima je izbegao iz Beograda u Pirot, gde je imao veliku familiju, tri strica sa porodicama , babu, dedu itd…U Pirotu je Abravanelovi imala veliku familiju a i Pirot je bio pod bugarskom okupacijom i malo lakšim životom za Jevreje. Ali nisu znali i razumeli da ih tragedija tek očekuje.

Mart 1943. zatekao ga je u Pirotu, svi Jevreji morali su da nose žute trake, Jevreji su morali bugarskim vlastima da predaju ključeve svojih kuća i radnji ali i svoje bogatstvo, nakit i sve stvari od vrednosti.

rudi3.jpg

Tada je bio veren u Pirotu sa Rahel Bojanom Konfino, ćerkom Matilde i Marka Konfina(rođen od oca Bekajana i majke Bulise). Bojana je imala i mlađu sestru Rut, svi su oni bili starosedeoci Pirota.Svi su oni uspeli da prežive uz puno muka ratne strahote, na vrlo neobičan način.

rudi4.jpg

Tih dana 13.marta 1943.g. u ranim jutarnjim satima bio je sa svojim roditeljima u Pirotu, kako je govorio „ ja sam Jevrejin rođeni piroćanac. Moji roditelji i ja, kao i svi drugi Jevreji u Pirotu, toga dana u ranu zoru bili smo sprovedeni, pod jakom stražom pustim ulicama Pirota, do gimnazije pa do Sokolane. Tamo smo bili sramno pretreseni i opljačkani do gole kože a zatim zatvoreni u Sokolani. Posle par dana bili smo sprovedeni, preko noći, tužnom povorkom, do železničke stanice. Železnička stanica je bila udaljena od centra grada, kada smo stigli, utrpani smo u tri hladna stočna vagona, 178 Jevreja, staraca, dece, mladih žena i muškaraca.Voz je krenuo u pravcu istoka, ka Bugarskoj do Sofije a zatim je voz krenuo na sever ka luci Lom na Dunavu. Putovali smo tri dana i noći sa dugim čekanjima na pustim mestima. Čitavo vreme, otkada smo ubačeni u vagone, vrata vagona se nisu otvarala.Jedna baka je umrla u našem vagonu, vrata su bila tri dana zatvorena. Hranili smo se onim što smo poneli od kuće, vode skoro da nismo ni imali ali nismo u vagonu imali želju i volju za jelom i pićem. Niko nam nije rekao gde idemo ali nam je rečeno da idemo na rad, neko je rakao da nas možda vode u Dobrudžu u Bugarskoj, koju su Nemci dali Bugarskoj.

U jednom momentu, kada je voz menjao brzinu, provukao sam se kroz uski otvor prozora stočnog vagona, skočio sam i pao pored pruge. Bio sam tada 23 godine star, visok, zdrav i jako mršav.

Skupio sam svoje bolno telo i počeo da idem u nepoznatom pravcu. Skinuo sam prvo svoju žutu traku i zakopao je u nekoj bašti. Stigao sam i do luke Lom, tu u transportu u stočnim vagonima, zatvoreni bili su moji roditelji, rođaci, prijatelji, komšije, Jevreji Pirota. Tu sam se obratio predstavnicima jevrejske zajednice, da probaju da zaustave ovaj transport. Kada je predstavnik jevrejske zajednice u Lomu čuo da sam ja iskočio iz voza, napao me je i počeo da viče na mene, da će svi poginuti zbog mene i moga bega iz voza. Zahtevao je da odem i prijavim se u logor gde su privremeno bili smešteni Jevreji iz Pirota. Sve u svemu, nije hteo da učini ništa za Jevreje koji su bili u transportu, nije hteo ili nije mogao…

Ja nisam otišao u logor ali mi nije uspelo da izvučem roditelje iz transporta, sem njih u transportu su bili i moji baba i deda, tri strica sa porodicama kao i ostali Jevreji Pirota.
Tako sam došao do neke železničke stanice i posle sam vozom otišao do Sofije, gde je živela moja tetka. Bio sam duboko nesrećan. U Sofiji sam se pridružio porodici Konfino tj., porodici moje verenice. Sa lažnim bugarskim dokumentima smo svi skupa otišli smo u Skoplje, pa u Albaniju (Tirana i Kavaja). U Albaniji smo dobili i druga imena , ja više nisam bio Rafael Rudi Abravanel, već sam bio Ruždija Hodža a moja verenica Bojana Konfino je bila Kadrija Hodža. U Skadru smo bili skoro godinu dana. Zatim smo preko Skadarskog jezera i reke Bojane barkom krenuli preko Jadranskog mora i stigli smo u Italiju u luku Monopoli u blizini Barija, u zonu oslobođenu od strane savezničkih snag.

Pred polazak broda, u mestu Santa Kroče, Rudi se venčao sa Rahel-Bojanom Konfino, 1944.g.

Petnaest meseci posle zatvaranja u Sokolani u Pirotu, preko Egipta, Sinajske pustinje i Negeva, stigli smo u Palestinu, juna 1944.godine. U Palestini sam imao brata Nisima u Kibucu Shaar Haamakim.

Znam da su svi oni koji su ostali u stočnom vagonu, koji je stigao do luke Lom u Bugarskoj i dalje za Treblinku, stradali u gasnim komorama ili spaljeni u krematorijima Treblinke”.

Rafael Rudi Abravanel od dolaska u Israel, do smrti živeo je i radio u kibucu Šaar Haamakim. Sa suprugom Rahel Bojanom, imao je dvoje dece, sina Benija i kći Rinu. Rafael Rudi Abravanel umro je septembra 2008g.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License