Radivoje Davidovic Od Davica Do Celebonovica Ulice Beogradsk
13470_Radivoje_Davidovic.jpg U izdanju renomirane izdavačke kuće „Čigoja štampa“ iz Beograda izašla je iz štampe luksuzna monografija

„OD DAVIČA DO ČELEBONOVIĆA - ULICE BEOGRADSKIH JEVREJA“ autora Radivoja Davidovića novinara i publiciste.Knjiga je posvećena najznamenitijim ličnostima Beograda jevrejskog porekla koji su ostavili neizbrisivi trag u jevrejskoj i srpskoj kulturi, istoriji, politici.U knjizi su prezentovane velike biografije sledećih znamenitih ličnosti:DANILO KIŠ, STANISLAV VINAVER, DR HUGO KLAJN, RAHELA FERARI, MARKO ČELEBONOVIĆ,RABIN JEHUDA ALKALAJ, ELI FINCI, OSKAR DAVIČO, GECA KON, MOŠA PIJADE, BEŽA ALBAHARI, OLGA ALKALAJ, BRAĆA AMAR, ALEKSA ČELEBONOVIĆ,HAJIM DAVIČO I BRAĆA BARUH.

Knjiga je štampana na najboljem kunsdruk papiru bogato ilustrovana kvalitetnim fotografijama ličnosti, ulica Beograda i planovima grada Beograda gde se nalaze pomenute ulice nazvane po znamenitim Jevrejima.Na kraju knjige data je obimna literatura za svaku ličnost.
Rukopis za ovu knjigu dobio je nagradu na tradicionalnom nagradnom konkursu Saveza jevrejskih opština Srbije za 2009. godinu u čijem žiriju su bili: akademik Predrag Palavestra, književnik Filip David i prof.dr MIlan Ristović.Recenzenti knjige su akademik Predrag Palavestra i književnik Filip David.
Cena knjige 600 dinara (u knjižarama od 650 do 702 dinara)
Knjige možete naručiti na jedan od sledećih načina:
sr.bbs|adokeb#sr.bbs|adokeb
sr.ttp|adokeb#sr.ttp|adokeb
Mob.tel.063 8781132
Način dostave:lično na vašu adresu
S poštovanjem,
Radivoje Davidović
novinar i publicista
Beograd

Recenzija Filipa Davida:

Knjiga novinara i publiciste Radivoja Davidovića „Od Daviča do Čelebonovića“ svakako je od značaja za kulturnu i duhovnu istoriju Beograda, a takođe je značajna i za jevrejsku zajednicu u glavnom gradu. O Jevrejima u Beogradu pisalo se malo iako su odigrali, naročito u poslednja dva veka, važnu, zapaženu ulogu u kulturnom, ekonomskom i političkom životu Srbije i Beograda. A i kada se pisalo, počesto je to bilo sa predrasudama i bez stvarnog sagledavanja istorijskih okolnosti i složene političke i socijalne situacije i konteksta u kojem su se odvijali srpsko-jevrejski odnosi. Jevreji čije je prisustvo obeležilo šire evropske i balkanske prostore svakako su imali uticaja na društvena i ekonomska zbivanja u sredinama u kojima su se zatekli. Na našim prostorima jevrejsko prisustvo dokumentovano je naročito od XV veka mada postoje podaci koji sežu i mnogo dublje u prošlost. Najzapaženiji doprinos ovoj istorijskoj građi nisu, začudo, dali srpski istoričari koji su se vrlo malo bavili proučavanjem istorijskih okolnosti dolaska Jevreja i njihovim učešćem u formiranju pozitivnog ambijenta za ekonomsko jačanje i stvaranje državotvornih institucija, već jedna žena koja je velikom upornošću i istrajnošću, od istražitelja amatera tokom dvadesetak godina postala pravi hroničar života Jevreja u Beogradu, Srbiji i na Balkanu pronalazeći u različitim arhivama, bibliotekama i muzejima dragocena pisana svedočanstva. Ime te zaslužne žene koja se kao i Radivoje Davidović prvi put svojim radom pojavila na tradicionalnom konkursu Saveza jevrejskih opština za radove sa jevrejskom tematikom, jeste Ženi Lebl.

Radivoje Davidović rukopisom a sada i knjigom o „ulicama beogradskih Jevreja“ nastavlja ovaj istraživački rad idući tragom naziva nekih od poznatih beogradskih ulica koje nose imena pisaca, slikara, političara, glumaca i drugih uglednih ličnosti jevrejskog porekla osvetljavajući njihov doprinos javnom i kulturnom životu Srbije. I sasvim je očigledno da takoreći nije bilo oblasti politike, kulture i ekonomije u kojoj umetnici i javni radnici jevrejskog porekla nisu bili prisutni. Savremena srpska kultura, primera radi, teško se može zamisliti bez imena poput Vinavera, Daviča, Kiša, Gece Kona, Huga Klajna, spomenimo samo neka. A to isto važi i za slikarstvo, umetničku kritiku, pa i politiku, da ne nabrajamo dalje.

Danas stanovnici mnogih beogradskih ulica ne znaju gotovo ništa o ličnostima po kojima su ulice u kojima žive dobile imena. Davidović se potrudio da sastavi i detaljne biografije ovih znamenitih ljudi tako da u neku ruku ova knjiga može poslužiti i kao svojevrsni biografski leksikon, zapravo dobro osnova za jedan još sveobuhvatiniji i potpuniji leksikon poznatih Jevreja koji su živeli i radili u Srbiji.

Sve u svemu, treba pohvaliti Davidovićevu nameru da preko naziva jednog broja beogradskih ulica, onih ulica koje nose imena zaslužnih Jevreja, prikaže i noviju istoriju Beograda u čijem su stvaranju značajnu ulogu imali pripadnici različitih etničkih grupa, u ovome slučaju Jevreja.

13470_Radivoje_Davidovic.jpg PROMOCIJA KNJIGE OD DAVIČA DO ČELEBONOVIĆA ULICE BEOGRADSKIH JEVREJA

U četvrtak 7.aprila sa početkom u 19.sati u Galeriji „Artget“ Kulturnog centra Beograda /I sprat/ održaće se promocija knjige novinara i publiciste Radivoja Davidovića „Od Daviča do Čelebonovića-Ulice beogradskih Jevreja“ u izdanju renomirane izdavačke kuće „Čigoja štampa“ iz Beograda. Autor je sa knjigom kandidat za Nagradu grada Beograda za 2010.godinu. Rukopis za knjigu je nagrađen kao jedan od najboljih radova na konkursu Saveza jevrejskih opština Srbije u 2009.godini. Recenzenti knjige su akademik Predrag Palavestra i književnik Filip David.
Na promociji o knjizi govore književnik Filip David, prof.dr Milan Ristović, Žarko Čigoja i autor.
Odlomke iz knjige čita Milan Mihailovć Caci dramski umetnik.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License