Putopis Stvaranja

T. Đuran

Putopis stvaranja

Aleksandra Mančić
Moje telo nije obmana mašte

U okviru projekta „Savremene književne teorije i njihova primena: nove diskurzivne prakse književno-teorijskih proučavanja“, JP Službeni Glasnik objavio je novu knjigu prevodioca i istraživača Aleksandre Mančić - „Moje telo nije obmana mašte“.
Na samom početku knjige, jednom vidu osobene spisateljske varke, autorka kaže da je to „još jedna knjiga o prevođenju“. Urednik Jovica Aćin smatra da se ova knjiga može čitati kao roman, istraživačka knjiga ili putopis, zahvaljujući višedimenzionalnosti koju poseduje. Prava materija ove knjige je mašta, jer autorka, podstaknuta poslednjim Servantesovim ro-manom „Persil i Sigismunda“, kreće tekstualnim i stvarnim putevima samog autora i njegovih junaka. Već podnaslov, „Servantesove veštice“, nagoveštava igre realnog i nadrealnog.
Aleksandra Mančić poseže za rečima, mada one „neće doneti objektivnu stvarnost“, mada su one „po-put zastora koji stvarnost od nas sakrivaju, poput maske postavljene preko stvari ili poput ogledala koja svakom vraćaju njegove lične aveti, zablude, predra-sude“. Pišući iz statusa prevodioca, ne izneveravajući ga, autorka, prema rečima Aćina, uspeva da objedini maštu, život i znanje, i time obuzme čitaoca. „S lako-ćom i sa zadovoljstvom, čitaćemo samo ono što unapred znamo da čitamo“, kaže Aleksandra Mančić. Zato je knjiga „Moje telo nije obmana mašte“ važna tačka u procesu čitanja, pogotovo Servantesa.
Danas

LAMED, Broj 5, Maj 2010
Lamed
List za radoznale
Redakcija: Ivan Ninić i Ana [omlo
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

Novo lice http://www.književnost.org

Istraživački i dokumentacijski centar http://www.cendo.hr

Ne zaboravite da otvorite http://www.makabijada.com

Da li čitate EL MUNDO SEFARAD? http://elmundosefarad.wikidot.com
BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License