Prvih 100 Godina Oskara Davica

OSKAR DAVIČO RODJEN JE 18.1.1909.GODINE U šAPCU.
Iz opusa: Tragovi (1928), Četiri sveta i tako dale (1930), Anatomija (1930), Pesme (1938), Hana (1939), Sa Markosovim partizanima (1947) Višnja nad zidom (1951), roman Pesma…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License