Protiv Aveti Proslosti

Protiv aveti prošlosti
Rehabilitacija kolaboracije i marginalizovanje antifašističke borbe ukazuju na važnost upoznavanja mladih sa činjenicama o Drugom svetskom ratu –
Dr Milan Koljanin

Ubrzo nakon toga što je u aprilskom broju Lameda objavljen tekst Filipa Davida O Nedićevom kvislinškom režimu, javio se Jaša Almuli i pitao da li bih objavio njegov odgovor Davidu. Prihvatio sam predlog.
Odrastao sam u porodici u kojoj se smatralo da su nacisti neprijatelj sa kojim se ne može sarađivati, da se takva saradnja ne može gradirati i da anti-fašizam nema alternativu. Almuli pokušava da opravda Nedićev kvislinški režim, pozivajući se na reči istoričara i napada Davida da to zanemaruje. On traži opravdanje za Nedićev režim kod preživelih svedoka, kao i u literaturi za režim koji, iako je značio zlo, ipak je, po njemu, manji od zla nemačkog okupatora.
Međutim, Filip David piše o nečem drugom – o jednom duhu, duhu ihtusa čike Rajka, koji vlada u Srbiji još i danas.
Uloga Milana Nedića za vreme Drugog svetskog rata je jasno omeđena i nikakva rehabilitacija kola-boracije neće je opravdati. Aveti prošlosti, koje prizi-vaju neki u Srbiji, omogućili su Ratiboru Đurđeviću, koji je bio angažovan u Nacionalnoj službi rada za obnovu Srbije generala Milana Nedića, da objavi na desetine antisemitskih knjiga u Srbiji devedesetih godina prošlog veka, štampali su više izdanja Protokola sionskih mudraca nego u bilo kojoj evropskoj zemlji, uvrstili su Nedića u 100 naj-zaslužnjih Srba. Protiv tih aveti je uperen tekst Filipa Davida, on je dobro intoniran i zato je objavljen u Lamedu.
U članku Olivere Milosavljević Potisnuta istina vrlo je argumentovano prikazana ta politika Milana Nedića.
Ivan L Ninić

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License