Profesija Novinar

Profesija novinar
Ana Šomlo
Za sada mi je jedno oko na TV ekranu, a drugo na internetu. U ovo, multimedijsko vreme neće biti čudno ako čovek postane razook. Svi televizijski programi, a i vesti sa interneta, govore o ubistvu Željka Ražnatovića Arkana. Prikazan je za govorničkim pultom, u uniformi Voovode Stepe, kraj zarobljenih muslimana; na svadbi sa Cecom. Citirane su njegovi svirepi i pomalo naivni rodoljubivi govori.
Gotovo nezapaženo, zabeležena je smrt Politikinog novinara Miroslava Radojčića. Kada sam pe tridesetak godina izabrala za svoju profesiju novinarstvo, bilo je to nakon čitanja njegovih sjajnih tekstova, dopisa iz Engleske. Mira Radojčić se nije poslavio.
Oluja se stišava, kako javljaju na Televiziji-Jerusalim. Uragan je, izgleda, podužio u pravcu Kavkaza.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License