Pristina

JEVREJI PRIŠTINE priredila Jasna Ćirić

O PRIŠTINSKOM JEVREJSKOM GROBLJU priredila Jasna Ćirić

JEVREJI KOSOVA I METOHIJE - PAVLE DŽELETOVIĆ IVANOV

Sa ljubaznim dopuštenjem autora Pavla Dželetovića Ivanova iznosim ovde odabrane delove knjige, 5/8 2007

Oskrnavljeni jevrejski grobovi u Prištini

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License