Prinz Eugen

Za one koji ne znaju Princ Eugen je bio Francuz i pravo ime mu je bilo Fransoa Eugen, Princ od Savoje. Rodjen je u Parizu i posto je otpušten iz službe kralja Luja XIV odlazi u službu Leopolda I, kralja Svetog Rimskog Carstva. Postaje Feldmaršal 1693. godine i proslavlja se odbranom Beča od Turaka; takođe ratuje protiv Francuske u dva navrata, i oslobađa Beograd od Turaka 1718. godine. Veoma je pomogao u dolasku Habsburga na vlast i osnivanju Austrije, kasnije Austro-Ugarske.
7. SS divizija "Prinz Eugen" je osnovana po nalogu Gotliba Bergera (šefa regrutne službe SS-a) marta 1942. godine od dobrovoljaca Folksdojčera iz Vojvodine i Hrvatske. Kasnije da bi se popunila do potrebnog broja uvedena je i regrutacija vojno sposobnog stanovništva domaćih Nemaca. Dostignut je broj od 21.500 ljudi. Glavna namena 7. SS divizije "Prinz Eugen" je bila borba protiv partizana na prostoru bivše Jugoslavije. Prve borbe ove divizije odigrale su se u oktobru 1942. godine protiv partizana u rejonu istočno od reke Ibar na granici Srbije i Crne Gore. Posle toga divizija je prebačena u rejon Zagreba i učestvovala je u operaciji "Weiss" sa ostalim nemačkim jedinicama takođe protiv partizana.
Nekoliko meseci kasnije 7. SS divizija "Prinz Eugen" je stavljena pod komandu grupe armija "E" i maja 1943. godine steže obruč oko partizanskih jedinica u okolini Sarajeva tj. Igmana. Kasnije, poslata je u okolinu Mostara. Septembra 1943. godine divizija učestvuje u razoružavanju italijanskih jedinica i zauzima ostrva Hvar, Brač i poluostrvo Pelješac.
U martu 1944. divizija je prebačena ponovo u Bosnu i maja meseca učestvuje u borbama sa partizanima u okolini Drvara. U avgustu je prebačena u Srbiju i bori se protiv ruskih i bugarskih jedinica i trpi velike gubitke u ljudstvu i tehnici.
Najvažniji zadatak ( i najuspešniji ) koja je ova divizija ispunila je držanje mosta na reci Vardar, septembra 1944. godine u cilju izvlačenja 350000 nemačkih vojnika grupa armija "E" iz Grčke.
Januara 1945. godine prebačena je u rejon Vukovara gde je vodila krvave bitke protiv partizana i Rusa i polako se povlačila preko Hrvatske u Sloveniju i maja 1945. godine predala se partizanima.
Najveća prednost 7. SS divizije "Prinz Eugen" je bilo dobro poznavanje srpskog jezika (bez nemačkog naglaska) što se veoma često koristilo u oružanim operacijama i kaznenim ekspedicijama. Takođe, počinili su mnoge zločine protiv civilnog stanovništva (naročito srpskog). Štab divizije je bio u Vršcu (velelepnoj zgradi Vladičanskog Dvora) a komandanti ove divizije su bili:
1. Obergruppenfuhrer Arthur Phelps, 30.01.42. - 15.05.43.
2. Brigadefuhrer Karl Reichsritter von Oberkamp, 15.05.43. - 30.01.44.
3. Brigadefuhrer Otto Kumm, 30.01.44. - 20.01.45.
4. Brigadefuhrer August Schmidthuber, 20.01.45. - 08.05.45.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License