Prilog 4 Vlasnici Stambenih Zgrada 1959 G

4. КЛАДОВО- власници стамбених зграда 1959.г.

Адамовић Василије
Алексић Драг. Софија
Андруцос Спириносов Стериос
Анзуловић Живка
Анзуловић М Матија
Анђелковић Анђела Алекснадар
Анђелковић Н Будимка
Анђелковић Даница
Анђелковић Даринка
Анђелковић Јована Димитрије
Аризановић Николе Полексија
Бабић Милована Димитрије
Барбатесковић Петра Божидар
Барбатесковић Спасоја Илинка
Барбатесковић Стевана Јован
Барбатесковић Стевана Јованка
Барбуловић Петра Дара
Барбуловић Петра Зага
Барбуловић Ђорђа Зорица
Белић П Коста
Белић Јована Никола
Белић И Риста
Берош Стипина Ђорђица
Берош Матин Стипе
Бечејац Р Димитрије
Бирђановић Симе Наталија
Бондеровић Милица
Бондокић Ђорђа Даринка
Бондокић Првула Тома
Бонифачић Иванов Фрањо
Брложановић Добрин Јован
Брујић Првула Василије
Букатаревић Димитрија Анђел
Букатаревић Благоја Бранко
Букатаревић Сретена Бранко
Букатаревић Ђорђа Даница
Букатаревић Јована Живојин
Букатаревић Лазе Јелена
Букатаревић Косте Милорад
Букатаревић Драгутина Нада
Букатаревић Маринка Никола
Букатаревић Николе Никола
Букатаревић Анђела Сретен
Букатаревић Благоја Чедомир
Бунциони Јулка
Буртановић С Глигорије
Буртановић Олхе
Буртић Томић Најданов Живојин
Васић Ђорђа Младен
Васић Кочин Најдан
Величковић Влајка Мариај
Вељковић Видакова Вукосава
Вељковић Анђела Миљка
Вербункић Јованова Милева
Владисављевић Ђ Вишеслав
Владисављевић Ђ Савка
Влатковић Марка Михајло
Војковић Живојина Божидар
Вуковљак Маркова Перса
Вулчевић Драгутина Мица
Вулчевић Ристе Никола
Вучковић С Живка
Вучковић Светозара Јелка
Вулчевић Ристе Славка
Гаљатовић Јован
Генић Јована Димитрије
Грабовичановић Д Ђорђица
Грујић Цветко
Гуцић Драгутина Бранко
Гуцић Петра Љубица
Гуцић Михаилов Милисав
Гуцић Лападата Михаило
Дерада Петрова Даница
Дермарковић Димитрија Јелена
Димитријевић Ђорђа Александар
Димитријевић Димитрија Војислав
Дидулица Ђуре Александра
Димитријевић Д Велимир
Димитирјевић Димитрија Војислав
Димитријевић Анђела Вукашин
Димитријевић Стојков Ганча
Димитријевић Димитрија Ђорђе
Димитријевић П Илија
Димитријевић П Јелена
Димитријевић Ђ Јован
Димитријевић Р Јованка
Димитријевић Ристе Љубица
Димитријевић Најдана Љубомир
Димитријевић Ристе Љубомир
Димитријевић Михајла Најдан
Димитријевић Јована Петар
Димитријевић Л Стефанија
Дрекаловић Милутина Раша
Дујкић Александра Михајло
Думитрашковић Маријана Лепосава
Ђенић Петра Михајло
Ђокић Уроша Видосава
Ђоковић Д Мица
Ђорђевић Јована Ана
Ђорђевић Јована Велика
Ђорђевић Павла Влада
Ђорђевић М Данило
Ђорђевић Живојина Душан
Ђорђевић Н Јован
Ђорђевић Д. Љубомир
Ђорђевић Павла Мијајло
Ђорћев Живојина Перса
Ђорђевић Н Петар
Ђорђевић Павла Петрија
Ђорђевић Павла Станоје
Ђорђевић Станоја Станоје
Ђурђановић Јована
Ђурђановић Павлова Најда
Ђурђановић Живојина Тихомир
Ђурковић Костин Милан
Евсејенко Тодор
Ерцеговић Николе Радмила
Живановић С Срета
Живановић С Цвета
Зековић Михајла Живка
Ивашковић Ђорђа Синиша
Ивезић Радоје
Игњатовић Јордана Мица
Илијевић Александра Бошко
Илијевић А Надежда
Илић Стојана Драгомир
Јанковић Д Алекса
Јанковић Ђ Анка
Јанковић Н Владимир
Јанковић К Јованка
Јанковић А Коста
Јејић Михајла Александра
Јермончук Јефимија
Јовановић Јованов Ђорђе
Јовановић Ђорђа Ђорђица
Јовановић Димитрија Јован
Јовановић Ђорђа Јован
Јовановић Марјана Катарина
Јовановић Надежда
Јовановић Миливоја Наталија
Јовановић Спасоја Наталија
Јовановић Стевана Перса
Јовановић Петра Петар
Јовановић Ђорђа Петрија
Јовановић М Христина
Јовикић Јована Ђорђица
Јојкић Нестор
Јоновић Михајло
Јоцковић П Вељко
Јоцковић Ружа
Југовић Бошкова Нада
Јуришин Ј Мара
Катић П Младен
Кацаревић Бранко
Коначки Димитрија Стана
Констандиновић Ђорђа Живка
Корбовљановић Александра Јованка
Лазаревић Јакова Александра
Лазаревић Димитирја Јаков
Лужајић Николин Дане
Малетић Ратибора Олга
Манзаловић Љ Марија
Манзаловић Анђелов Сретен
Маринковић Ђорђа Александар
Маринковић Констандина Димитрије
Марјановић Јованов Љубомир
Марковић Завишин Боривоје
Марковић В Драгутин
Марковић Ђорђев Коста
Марковић Љубисава
Марковић В Петар
Мартиновић Н Милица
Марцојевић Жоица
Марцојевић Костандина Јованка
Марцојевић Јована Павле
Марцојевић П Ратко
Масевић Стојана Јелена
Масевић Милана Стојан
Матејевић Петра Добривоје
Матејевић Нада
Мацановић Димитрије
Мацановић М Наталија
Мијовић Ч Стојана
Микуловић Петра Благоје
Милић Боре Радојка
Миловановић Ј Коста
Милошевић Димитрија Наталија
Милошевић Христина
Милуновић Петра Мара
Миосић Стојана Милена
Мирчић Алексина Љубица
Митић Ристе Војислав
Митровић Наум
Младеновић К Анђел
Младеновић Љубомира Јелена
Младеновић К Љубомир
Мрваљевић Ђурђија
Мундруцић Н Ђорђица
Настасијевић Петра Јован
Несторовић Јована Милица
Николајевић Јанаћко
Николајевић Живојина Рудолфина
Николић Ф Даница
Николић Петра Јелена
Николић К Петар
Павловић Драгутина Катарина
Пантелић Милева
Петковић Тихомира Љубица
Петровић Војислава Даница
Петровић Николин Димитрије
Петровић Косте Марија
Петровић Милутина Наталија
Петровић Раша
Пиликић Милоша Живојин
Пиликић Костин Милан
Пиликић Јована Никола
Пиликић Петар
Пиројевић Димитрија Ђорђе
Пиројевић Ленка
Поповић Драгољуба Богољуб
Поповић Панајотов Димитрије
Поповић К Драгољуб
Поповић Милева
Поповић Милорада Милена
Пржоловић Петра Живка
Пршујкић Костин Драгутин
Пуњековић И Босиљка
Пуњековић Драгомир
Радаковић В Вера
Радовић Рад Цвета
Русовљановић Стевана Димитрије
Русовљановић С Катарина
Савић Д Ђорђе
Савовић М Марија
Секулић Јована Марија
Скалушевић Димитрија Јован
Слатинашевић Ђорђа Димитирје
Соројевић Благоје
Спасић Риста
Стаменковић Милана Јелисавета
Станиловић Тасе Ленка
Станиловић Симе Никола
Станисављевић Ђ Живојин
Станковић Б Драгиша
Станковић Тодора Предраг
Станојевић П Антоније
Станојевић Антонија Димитрије
Станојевић Гице Коста
Станојевић Гице Јован
Станојевић Димитрија Љубисав
Станојевић Никола
Станојевић Станоја Перса
Станојевић М Петар
Стевановић Арса
Стевановић Митра Јованка
Стевчић Р Персида
Степановић Ђорђа Петар
Стоичевић Бранко
Стоичевић Миланов Живојин
Стојановић Аћима Александар
Стојановић Аћима Милорад
Стојановић Д Босиљка
Стојановић Живојина Бранислав
Стојановић Саве Војислава
Стојановић Јованов Димитрије
Стојановић Живојина Живојин
Стојановић Д Јованка
Стојановић Живојина Љубомир
Стојановић Ник Милан
Стојановић Ј Надежда
Стојковић Петров Петар
Стојковић И Сенадин
Ступаревић Сретена Јован
Тасић Јована Милица
Тихојевић Зарија Ђорђе
Тихојевић Ј Персида
Тихојевић Зарија Петар
Тодоровић Даринка
Тодоровић Василија Сава
Томић Јованов Живојин
Томић Милана Косара
Томић А Милисав
Тошић Илије Мара
Траиловић Крстина Милева
Траиловић Павле
Трандафировић Ђорђа Ружа
Транић Михајлов Петар
Трнкић Ђорђа Лепосава
Утовић Ђорђа Јелена
Фикојевић Чедомира Персида
ФилиповићМладена Александра
Филиповић Илије Ђорђица
Фирић Десанка
Френцић Маринка Цвета
Хомак Ђорђа Ката
Цандаревић Петров Драгутин
Цандаревић Илија
Цандаревић П Риста
Цветковић Богомира Зорка
Цундрић Ђорђев Милош
Чековић Николин Милан
Челенковић Николе Јованка
Челенковић Н Љубисав
Чуберовић К Богосав
Џингалашевић Живка
Џингалашевић М Софија
Џонић Ђ. Јованка
Швајнер Карлова Милица
Шевченко Јефта
Шепецановић Николе Јованка
Шепецановић Владимира Миодраг
Шишуловић С Јован
Штерлинг Ђорђа Србислав
Штефић А Драгутин
Штефић Драгутина Петар

  • Подаци из решења Нац.бр.89/59 НОО Кладово од 24.9.1959.г. и катастарског операта КО Кладово

1. SRPSKA VAROŠ

2. STANOVNIŠTVO

3. REGULACIONI RADOVI NA ĐERDAPU

4. VREME RATOVANJA I EGZODUSA

5. IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

6. DIVERZIJE NA ĐERDAPU

7. ”KLADOVO - TRANSPORT”

8. OKUPACIJA 1941-1944.

9. SAUČESNICI SUDBINE

ZABELEŠKE Kladovo 1835-1965

PRILOG 1 – JAVNI SLUŽBENICI

PRILOG 2 –AKCIONARI KLADOVSKE BANKE NA DAN 25. MART 1928. g.

PRILOG 3 – KLADOVO- KORISNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE 1939. g..

PRILOG 4 – VLASNICI STAMBENIH ZGRADA 1959. g.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License