Prilog 1 Javni Sluzbenici

1. ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

КАПЕТАНИ КАПЕТАНИЈЕ- СРЕСКИ НАЧЕЛНИЦИ- ПРЕДСЕДНИЦИ СРЕЗА

1835-1839.Г. Ђорђе Атанасијевић
1843-1852.г. Јован Шљивић
1853-1855.г. Милоје М. Лазаревић (?)
1854. г.Милоје Лозанић
1856.г. Јован Милосављевић
1857-1859.г. Марко Стојковић
1860-1868.г. Васа Стојковић
1869.г. Радован Ђурић
1870.г. Димитрије Рајић
1871-1872.г. Васа Стефановић
1873-1874.г. Максим Максимовић
1875-1877.г. Митар Максимовић
1878-1879.г. Милисав Симић
1880.г. Радојко Поповић
1881.г. Сима Ј. Поповић
1882-1883. г. Драгутин Миланковић
1884-1885.г. Јеврем Марковић
1886.г. Петар Бошковић
1887.г- место празно
1888.г. Михаило Вујевић
1889.г. Петар Р. Николић
1890.г. Васа Мокрањац
1891.г. Илија Берић
1892.г. Петар Мостић
1893.г. Димитрије Павловић
1894-1895.г. Филип Видаковић
1896.г. Божидар Михаиловић
1897.г. Коста Петровић
1898-1899.г. Стеван Ђурић
1900.г. Божидар Жарковић
1901-1903.г. Светозар Савић
1904.г. Сретен Јовановић
1905.г. Светислав Јоцић
1906.г. Димитрије Грујић
1907.г. Живко Ристић
1908.г. Мелентије Владисављевић
1909-1910.г. Петар Миленковић
1911.г. Коста Ђорђевић
1912.г. Велимир Кузмановић
1914.г. Драгомир Николић
1922.г. Живота Милошевић
1924.г. Матија Николић
1930.г. Војислав Вујић
1931.г. Мих. Симић
1939-1941.г. Леонид Чудновски
1941.г. Мил. Лаушевић
1941-1942.г. Димитрије Трифуновић
1942.г. Јован Јуришин
1944.г. Продановић илиДушан Бјелајац
1945.-1951 г. ?
1951-1952.г. Душан Јаковљевић
1952- Михаило Манзаловић

  • Кључ је својство среза изгубио 1.септембра 1955.г. По Закону о подручјима срезова и општина у НР Србији од Кључког, Крајинског и Поречког среза образован је Неготински срез, са 16 општина /Браћевац, Брза Паланка, Брусник, Доњи Милановац, Јабуковац, Кладово, Кобишница, Корбово, Михајловац, Неготин, Рајац, Рудна Глава, Салаш, Текија, Штубик/. До тада Кључки срез обухватао је подручје данашње општине Кладово и део данашње општине Неготин- гравитирајући Јабуковцу.

СРЕСКИ ПИСАРИ

1835.г. Коста Стојадиновић
1839.г. Станоје Миленковић
1843.г. Јован Ђорђевић
1845.г. Илија Добрњац
1847, 1852.г. Илија Пчелар
1853.г. Сима Милутиновић
1854.г. Станоје Милосављевић
1855-1857.г. Ђорђе Миленковић
1858-1865.г. Милан Васић
1866.г. Мијајло Симић
1867-1868.г- Јелисије Марковић
1869.г. Љубомир С. Марковић
1870.г. Милан Ковачевић
1871.г. Јован С. Михајловић
1872.г. Милан Ковачевић
1872.г. Милан Трифуновић
1872.г. Лазар Јефтовић
1873-1876.г. Михајло Михајловић
1873-1885.г. Јован С. Михајловић
1880-1881.г. Сава Петровић
1882-1887.г. Јефрем Шишмановић
1887.г. Димитрије Дукић
1888.г. Филип Павловић
1888.г. Миливоје Ћурчић
1889-1890.г. Михајло Марковић
1889.г. Димитрије Тасић
1890-1892.г. Сретен Брзак
1891-1892.г. Лазар Јовановић
1891.г. Илија Ђорђевић
1892.г. Драгољуб Стаменковић
1893.г. Љубомир Лешјанин
1893.г. Петар Кузмановић
1894-1896.г. Јован Пасумовић
1894-1895.г. Драгољуб М. Јовичић
1896.г. Никола Јовановић
1896.г. Милентије Владисављевић
1897.г. Милан Ј. Марковић
1897-1898.г. Светозар О. Поповић
1897-1898.г. Милош Тодоровић
1898-1900.г. Јован Станојевић
1899.г. Душан Марковић
1899-1900.г. Ђорђе Матејић
1900-1903.г. Михаило Младеновић
1901.г. Коста А.Костић
1901.г. Светолик Пепић
1902.г. Милан Ђ. Јанковић
1902.г. Никола Веђић
1903.г. Сретен Брзак
1903.г. Илија Атанацковић
1904-1905.г. Михајло Б. Јовановић
1904-1905.г. Милорад Радовић
1905-1907.г.Милан Радуловић
1906.г. Радован Недић
1906.г. Михајло Алексић
1907.г. Живко Миливојевић
1907.г. Петар М.Јовановић
1908.г. Јефта Бркић
1908-1911.г. Живојин С. Миливојевић
1908-1911.г. Добривоје Трифунац
1910.г. Светислав Ђорђевић
1911.г. Милутин Кокановић
1912.г. Душан Атанацковић
1912.г.Лазар Петковић
1912.г. Душан Матић
1914.г.Војислав Мартиновић
1914.г. Петар Милићевић
1914.г. Стеван Ранковић
1922.г. Радомир Милошевић
1922.г. Драгутин Арсенијевић
1924.г. Властимир Урошевић
1924.г. Никола Цагут
1924.г. Славољуб Жикић
1924.г. Абрам Убавкић

ЦАРИНИЦИ
1835.г. Крачун Николајевић
1840-1841.г. Миленко Јовановић
1842.г. Станоје Стефановић
1849.г. Гаврило Протић
1850.г. Стеван Величковић
1851-1852.г. Петар Милошевић
1853.г. Милош Кетић
1854-1858.г. Алекса Миленовић
1859- 1864.г. Настас Антић
1865-1875.г. Риста Армаш
1877-1879.г. Живко Секулић
1880-1881.г. Марко Шокарац
1882-1883.г. Милош Живковић
1884-1887.г. Петар Богдановић
1888-1889.г. Михаило Росић
1890-1891.г. Иван Ивановић
1892.г. Михајло Армашевић
1893.г. Милош Живановић
1894.г. Таса Ивковић
1895-1896.г. Веља Стојковић
1897.г. Михаило Михаиловић
1898.г. Андра Драгутиновић
1899.г. Јован Андрић
1900.г. Андра Драгутиновић
1901-1902.г. Петар Мијатовић
1903.г. Живојин Перић
1904.г. Коста Максимовић
1905-1906.г. Чеда Ђорђевић
1907.г. Душан Протић
1908-1909.г. Станоје Спасић
1910.г. Владимир П. Јаковљевић
1911.г. Илија Јелић
1912.г. Милан Трифунац
1914.г. Чедомир П. Лукић
1922.г. Љубомир Трпковић
1924.г. Светислав Калајић

УЧИТЕЉИ
1835.г. Антоније Дамњановић
1836- 1840.г. Павле Атанацковић
1842- 1846.г. Стефан Петровић
1847.г. Ђорђе Радовановић
1852-1856.г. Павле Векецкиј
1857-1862.г. Сава Марковић
1863-1864.г. Мијајло Танасковић
1863- 1864.г. Пијада Капетановић
1865.г. Матија Поповић
1865-1869.г.Младен Красојевић
1865-1866.г. Јелисавета Јеремић
1867-1870.г. Јефимија Симић
1870.г. Димитрије Ђорђевић
1871-1880.г. Младен Красојевић
1871-1872.г. Радул Спасић
1871.г. Емилија Симић (?)
1872.г. Јефимија Симић
1873-1879.г. Роксанда Красојевић
1874-1876.г. Сава Протић
1877-1879.г. Михаило Армашевић
1880-1887.г. Радул Спасић
1880-1883.г. Анка Данић
1881-1883.г. Љубомир Јовановић
1883-1884.г. Смиљка Моловић
1884-1892.г. Михаило Гашпаревић, управитељ
1884.г. Љубица Протић
1884-1904.г. Анка Данић
1885-1886.г. Персида Равић
1885-1886.г. Драгиња Степановић
1887-1891.г. Лепосава Милић
1887-1889.г. Даница Петровић
1888-1890.г. Косара Степановић
1890-1891.г. Софија Армашевић
1891-1893.г. Персида Стабловић
1892-1896.г. Владимир П. Савић
1892.г. Софија Новаковић
1893.г. Светозар Крапчевић, управитељ
1893.г. Јелена Савић
1894-1896.г. Михаило Гашпаревић, управитељ
1894-1895.г. Живојин Првуловић
1894-1895.г. Живана Павловић
1894-1896.г. Ружица Вељковић
1896.г. Ђорђе Којић
1896-1897.г.Вукосав Којић
1896.г. Даница Викторовић
1897.г. Ђорђе Којић, управитељ
1897.г. Сава Шибалић
1897.г. Михаило А.Стевановић
1897.г. Димитрије Д. Поповић
1898-1899.г. Светозар Огњановић, управитељ
1898.г. Владимир Ристић
1898.г. Даница Поповић
1898.г. Михаило Драговић
1898.г. Даринка Марковић
1899.г. Владимир Ристић
1899-1900.г. Даринка Петровић
1900-1908.г. Христифор Милић, управитељ
1900.г. Владимир С. Вемић
1901-1902.г. Станоје Бугарски
1901-1908.г. Видосава Милић
1903-1904.г. Јаков Пасковић
1905-1906.г. Милева Илић
1906.г. Наталија Ђорђевић
1907.г. Живка С.Петровић
1908.г. Светислав Петровић
1908-1914.г. Живка С. Петровић
1909-1914.г. Милоје Гагић
1909-1912.г. Светислав Петровић, управнитељ
1909.г. Милева Гагић
1910-1912.г. Драгиња Брабек
1914.г. Милева Гагић
1922.г. Милоје Гагић
1922.г. Милева Гагић
1924.г. Милан Димитријевић
1924.г. Зорка А. Станисављевић
1924.г. Радисав Крсмановић
1924.г. Милица Драгићевић
1924.г.Милован Лапчевић
1924-1925.г. Драгољуб Крстић
1924-1930.г. Михаило Бјелић
1924-1935.г. Султана Бијелић
1928-1930.г. Видосава Ђоковић
1928-1932.г. Душан Ђоковић
1930-1931.г- Вера Миленковић
1931.г. Душан Прица
1931-1932.г. Вељко Михаиловић
1931-1932.г. Маја Јанковић
1932-1934.г. Зора Караклајић
1932-1935.г. Михаило Бјелић
1932-1942.г. Борислав Миленовић
1932-1942.г. Анастасија МИленовић
1932-1941.г. Дара Пасиновић
1934-1935.г. Душан Ђоковић
1938-1943. г. Емилија Петровић
1941-1942.г. Пајо Штркаљ
1941-1946.г. Борислав Мазија
1946-1951.г. Душан Ђоковић
1948-1951.г. Драган Ђорђевић
1948-1961.г. Љубинка Ђорђевић
1951-1955.г. Десанка Богословски
1951-1974.г. Милан Брајковић
1952-1987.г. Радмила Јаковљевић
1951-1960.г. Велимир Ракић
1955-1959.г. Велимир Мусић
1958-1989.г. Младен Јотов
1959-1989.г. Ружа Јотов
1958-1983.г. Јован Мариновић
1958-1979.г. Зорица Мариновић
1960-1972.г. Мирко Здравковић
1960-1977.г. Наталија Лазаревић
1960-1990.г. Стојанка Ђорђевић
1961-1967.г. Бранислава Шурлан
1961-1989.г. Мирјана Вулчевић
1962-1991.г. Наталија Радојковић
1963-1998.г. Драгица Удиловић
1964-1968.г. Чедомир Голубовић
1964-1970.г. Вукашин Цвијовић
1964-1969.г. Живојин Вулчевић
1965-1973.г. Катарина Јордановић
1965-1987.г. Анђелија Фунтуњеровић
1965-1987.г. Јелена Трнкић
1965-1999.г. Драгиња Симић

СВЕШТЕНИЦИ
1837-1838.г. Давид Скути
1839-1841.г. Димитрије Стојковић
1841-1870.г. Никола Поповић+
1871-1896.г. Михајло Атанацковић
1897-1900.г. Раденко Анђелковић
1901-1904.г. Јован Росовјанин
1905-1914.г. Раденко Анђелковић
1922-1924.г. Сава Илић

За разлику од шематизма, летопис кладовске цркве наводи податке да је Никола Поповић био свештеник до 16.1.1866, а почев од те године Михајло Атанацковић

ПОСТЕКСПЕДИТОРИ
1844.г. Атанасије Живковић
1852.г. Таса Живковић
1856-1858 .г. Никола Радовановић
1859- 1866.г. Павле Костић
1869.г. Ранко Нешић
1870-1873.г. Павле Костић
1874-1876.г. Ранко Нешић
1877-1880.г. Михаило Марковић
1881.г. Ђорђе Максимовић
1882-1884.г. Живко М. Јовановић
1885-1887.г. Јеврем Перуничић
1897-1899.г. Крста Поповић
1902.г. Љубомир Китић
1903-1904.г. Зорка Ђорђевић
1905.г. Станојло Димитријевић
1905.г. Марија Димитријевић
1906.г. Драгиша Лацковић
1907-1912.г. Радомир Ф.Стошић
1908.г. Стеван Стојановић
1910.г. Светолик Жуњић
1911-1912.г. Сава Миленковић
1914.г. Милан Николић
1922.г. Милисав Живковић
1924.г. Милисав Петровић

ОКРУЖНИ ФИЗИКУСИ
1840.г. Антоније Сухи
1847.г. Јосиф Панчић и Андрија Ивановић
1851-1853.г. Љубомир Радивојевић
1854-1883.г. Патриције Черни, др.медицине и хирургије
1884-1885.г. Димитрије Милићевић
1886.г. Димитрије Милошевић(?)
1887-1888.г. Димитирје Милићевић
1889.г. Петар Добри
1890.г. Димитрије Милићевић
1891-1982.г. Јован Максимовић
1893.г. Јеврем Кочовић
1894-1895.г. Станоје Нешић
1897.г. Јеврем Кочевић
1898.г. Ива Лазаревић
1900-1903.г. Никола Ђорић
1904-1905.г. Теофило Мирковић
1906.г. Димитрије Мицић
1907.г. Лазар Бесарабић
1908.г. Светислав Андрејевић
1909.г. Светислав Ђорђевић (?)
1910-1912.г. Светислав Андрејевић
1914.г. Никола Ђорић
1922-1924.г. Јеврем Кочовић

СРЕСКИ ЛЕКАРИ
1882.г. др.Мирослав Воје…
1883-1884.г. др. Коста Андрејевић
1885.г. др.Станоје Нешић
1886-1887.г. др.Коста Андрејевић
1888.г. др.Михаило Лоренц
1889-1895.г. др.Станоје Нешић
1897.г. др.Илија Јовановић
1898.г. др.Ђ.Кустудић
1899-1904.г. др.Петар Јовичић
1910-1912.г.др.Божидар Јанковић
1914.г. др. Милорад Велимировић
1922-1924.г. др. Никола Ничота

НАРОДНА СКУПШТИНА- ПОСЛАНИЦИ ЗА ОКРУГ КРАЈИНСКИ
1883.г. Димитрије Томић
1888.г. Димитрије Глигоријевић
1895.г.Ђорђе Томић
1899.г.Никола К. Николајевић
1901.г. Ђорђе Мијаиловић
1906.г. Урош Бркић

СРПСКО ТРГОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ У КЛАДОВУ
1894-1895.г. Председник Никола К.Николајевић, потпредседник Ђорђе Д.Томић, пословођа и благајник Ђорђе Г. Анђелковић, чланови: Михаило Петровић, Алекса Михаиловић, Димитрије Михаиловић, Мита А. Николајевић, Александар Лазаревић, Алекса Д. Јанковић, Димитрије К. Јовановић, Димитрије Глигоријевић, Јован Бузгановић

ПОВЛАШЋЕНИ КЊИЖАРИ
1903- 1904.г. Тихомир М. Петковић
1905- 1911.г. Велизар В. Гајић

СРПСКО БРОДАРСКО ДРУШТВО- АГЕНЦИЈА
1907- 1911.г. Петар Николајевић

АПОТЕКАРИ
1911- 1924.г. Сигфрид Полицер

  • Подаци из Шематизма округа Крајинског 1849-1924.г. Неготин, упоптуњени налазима из других

докумената за односни период

1. SRPSKA VAROŠ

2. STANOVNIŠTVO

3. REGULACIONI RADOVI NA ĐERDAPU

4. VREME RATOVANJA I EGZODUSA

5. IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

6. DIVERZIJE NA ĐERDAPU

7. ”KLADOVO - TRANSPORT”

8. OKUPACIJA 1941-1944.

9. SAUČESNICI SUDBINE

ZABELEŠKE Kladovo 1835-1965

PRILOG 1 – JAVNI SLUŽBENICI

PRILOG 2 –AKCIONARI KLADOVSKE BANKE NA DAN 25. MART 1928. g.

PRILOG 3 – KLADOVO- KORISNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE 1939. g..

PRILOG 4 – VLASNICI STAMBENIH ZGRADA 1959. g.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License