Prikaz Knjige Jevreji U Beloj Crkvi

JEVREJI U BELOJ CRKVI

Studija »Jevreji u Beloj Crkvi (1750 —1941)« Ozrena Nadeljkovića je plod mukotnpnog i savesnog istraživanija i prikupijanja podataka. Prikazane su migracije Jevreja, koji su u Belu Crkvu došli mahom iz Nove Palanke, njihov status u pojedinim istorijskim razdobljima, njihova ličma i poroldična imena. Posle tabelarnog statističkog pregleda brojnog stanja od 1750. do 1933. dat je spisak jevrejsikih trgovačkih i zanatskih radnji (1750—1941), jezici kojima su se Jevreki služilli, a zatiim njihovo školovanje, prosvećivanje i kvalifikaciona struktura intelektualaca. Tu vrednu situdiju upotpunjuju tačni podaci o verskim službenicima, spisak spomenika na zapuštenom Jevrejskom groblju, na kame je autor popisao spomenike razgrćući korov, i podaci o belocrkvanskoj sinagogi.

Bilo hi korisno kad bii se našlii vredni istraživaoi da takve studije urade za još mnoga druga mesta širom Jugoslavije. Ozren Nedeljković je svoju studiju skromno nazvao »prilozi i građa«.

L. K.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License