Prezentacija Interaktivne Karte Starog Sajmista

PREZENTACIJA INTERAKTIVNE KARTE STAROG SAJMIŠTA

flajer_starosajmiste_veb.jpg

STARO SAJMIŠTE

Nesvakidašnja multimedijalna karta na sajtu starosajmiste.info, prikaz istorije i sadašnjosti Starog Sajmišta, biće po prvi put predstavljena javnosti u četvrtak, 24. marta 2011 u 19h u Kulturnom centru Rex u Beogradu.

Veb sajt čini pristupačnim najrazličitije priče o Sajmištu – o patnjama i stradanjima u koncentracionom logoru, o umetničkom stvaranju u ateljeima, o životu današnjih žitelja i o vizijama za budućnost tog prostora. Posetioci sajta će moći da se upoznaju sa istorijom ovoga mesta, kao i sa diskusijama koje se vode u vezi s raznim postojećim planovima i inicijativama za koncipiranje i uređenje lokacije ili memorijalnog kompleksa.

Podaci predstavljeni na karti nekadašnjeg sajma, upućuju posetioce sajta, ali i posetioce same lokacije na topografiju ličnih priča o Starom Sajmištu. Druga razina karte otkriva borbu za politiku javnog sećanja na nekadašnji koncentracioni logor i daje glas različitim stavovima u raspravi o budućnosti ovoga mesta.

Ova interaktivna karta je rezultat brojnih razgovora sa ljudima koji su na različite načine povezani sa ovim mestom i njegovom istorijom. Nastala je nakon obilaska Sajmišta od strane mladih istraživača iz Srbije i Nemačke, na osnovu intervjua, predavanja i razgovora vođenih u okviru radionice i seminara Poseta Starom Sajmištu. Nacistički koncentracioni logor Sajmište – dokumentaciono medijsko istraživanje.

U intervjuima, predavanjima i razgovorima učestvovalo je oko 30 javnih ličnosti, eksperata, umetnika, predstavnika memorijalnih i drugih inicijativa zainteresovanih za budućnost ove lokacije i žitelja današnjeg sajmišta.

Veb sajt je koncipiran kao radna arhiva i nudi resurse za dalje istraživanje, a ovom prilikom predstaviće ga inicijatori radionice i urednici sajta, Rena Redle, umetnica iz Beograda i Dirk Auer, novinar i radio reporter iz Sofije, zajedno sa učesnicima i učesnicama projekta iz Srbije. Inicijativa Poseta Starom Sajmištu nadalje će se voditi kroz seriju javnih događanja u saradnji sa Kulturnim centrom Rex.

Internet sajt starosajmiste.info je pre svega poziv da se samoinicijativno poseti Staro Sajmište i da se tamo, sa svešću o prošlosti, preispituju sadašnjost i budućnost. Sajt ima za cilj da podstakne javnu diskusiju o Starom Sajmištu i da pruži radnu platformu otvorenu za sve zainteresovane.

Istraživanje su podržali Fondacija EVZ (Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft), Goethe-Institut Beograd i Kulturni centar Rex a izradu veb stranice je pomogla Fondacija Roza Luksemburg (Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License