Prevarila Muza S Jevrejinom Posle Ciglo Jedne Godine Braka

Niški vesnik, br. 134, 1931 god.
U sredu 16 ov. Meseca u 11 časova uveče, u privatnom stanu u blizini Čaira, zatekao je svoju venčanu ženu Hristinu, majku 19-mesečnog ženskog deteta, sa njenim ljubavnikom u preljubi Obrad Milovanović, bravar železničke radionice u Nišu.
Brak koji je u početku obećavao punu harmoniju, pretvorio se posle sam jedne godine, u pravi pakao, u kome nije bilo dana bez svađe i razmirica i koji je jedan od onih retkih slučajeva bračnog brodoloma. Pre dve godine Obrad je uzeo za ženu Hristinu, ćerku Marka Kankovića,rentijera i vlasnika kafane „Bedem“ u Nišu. U početku je stanovao sa ženom u kući svoje majke i brata. Život nije baš bio ružičast, jer je posle samo 6 meseci morao, radi mira stare majke da se preseli kod tasta, pošto je Hristina stalno tvrdila da ne može da se slaže sa svekrvom i deverom. Međutim i kod ženinih roditelja brak nije bio onakav kakvim ga je zamišljao Obrad. I ovde su svađe učestale, pa je posle 7 meseci došlo do žučne prepirke između Obrada i tasta Marka kojom je prilikom Marko udario Obrada a iste večeri žena mu Hristina izbacila stvari, zadržavši sve posteljne stvari i 19 mesečno žensko dete. Od te večeri do prošle srede proteklo je godinu i više dana, za koje je vreme Obrad uspeo da samo nekoliko puta vidi malu ćerčicu koju je sada Ciganka negovala i vaspitavala, dok je Hristina provodila sve slobodno vreme sa ljubavnikom Berahom, studentom prava u Nišu. S obzirom da je od strane Hristine bilo pokrenuto pitanje razvoda braka, a kako je isti još bio u važnosti, to je obrad motrio na ženino kretanje. Palo mu je u oči često njeno izlaženje sa ljubavnikom Berahom u društvu još jednog para: Boška Boškovića, st. Prava, nerazdvojnog druga Berahe, i služavke Irene Sabo.
Tako je u sredu uveče Obrad sa jednim drugom primetio ova dva para u kapiji ženine kuže, koji su posle izvesnog vremena ušli u kuću zaključavši kapiju. Pošto je ostavio druga da pripazi na ljubavnike Obrad je pozvao policiskog stražara Sokola Jevtića i svedoke Milorada Nikolića, električara i Borivoja Cvetkovića, lagirera i sa njima preskočio tarabe i približili se kući koja je bila u mraku. Tu u zasedi, Obrad i ostali čuli su kriz otvoren prozor sobe u joj su se ljubavnici nalazili, Hristinin glas: Pošto je takva stvar, mi idemo u našu sobu da vam ne smetamo!“ Posle nekoliko minuta Obrad je zakucao na kućna vrata, pa kako se niko nije javljao, popeli su se na prozor i pošto su osvetlili spazili su u jednom krevetu Irenu i Boška, dok su kroz otvorena vrata susedne sobe videli Hristinu sa Berahom, tako isto u krevetu. Na poziv stražara Hristina je otvorila vrata i onako iznenađeni ljubavnici su imali samo toliko vremena da navuku najpotrebnije stavri.
Na saslušanju u kvartu i Hristina kao i ostali izjavili su da ovaj njihov odnos datira već duže vremena. Ljubavnik Beraha, u vidnom strahu da ga Obrad ne ubije, obećao je da će na sudu sve priznati i molio da se stvar ne obelodanjuje kako ne bi izgubio od autoriteta.
Interesantna je izjava služavke Sabo u pogledu odnosa sa svojim ljubavnikom Boškovićem, za koji tvrdi da je morala da pristane i pored toga što živi sa policiskim stražarom Siminom Kozićem, po nagovoru Hristine koja je pak, da bi mogla nesmetano da prima svog ljubavnika Berahu našla i svojoj kirajdžiki Ireni „dečka“.
Tako će uskoro u Duhovnom sudu biti rešeno i ovo bračno stradanije, dok će maloj 19 mesečnoj ćerčici otac Obrad pružiti bolju negu i lepše vaspitanje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License