Presevo

U Preševu je živela porodica Seneš. Andrija Seneš i Supruga Selma, rođena 21.11.1892. Imali su troje dece, Ela, rođena 25.10.1920, Šarlota, rođena 4.10.1928 i Johanan, rođen 7.4.1933. Selma i deca su deportovani i nisu se vratili.
Osim njih u Preševu je živela i porodica Fransez, Elijau Ašera Fransez, lekar, rođen 1906. godine, supruga Ana, rođena 1916 i ćerka Rina, rođena 1941

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License