Pregovore Treba Nastaviti

Pregovore treba nastaviti

Palestinske vlasti nisu u stanju da prihvate mir, ali se neće vratiti nasilju, kaže ministar spoljnih po-slova Izraela Avigdor Liberman, pozivajući na pri-vremeno mirno rešenje spora umesto na trajni mir.
Mirovni sporazum izmedju Izraela i Palesinaca neće biti moguć u doglednoj budućmosti, izjavio je 5. septembra Liberman.
Govoreći članovima svoje desničarske, dobrim delom ruske partije, Jisrael Bejtenu, Liberman je istakao da kompletan sporazum o miru podrazumeva kraj konflikta i priznanje svih Palestinaca postojanje Izraela kao jevrejske države, makar i uz značajne teritorijalne kompromise obeju strana.
Mir je nemoguć sledeće godine, čak ni sledeće generacije, naglasio je Liberman. To je njegov komentar na mirovne pregovore nedavno započete u Vašingtonu između Netanjahua i Abasa.
On veruje da je Abas (Abu Mazen) lično protiv terora i za mir sa Izraelom, ali to nije dovoljno i nikada neće da potpiše mirovni ugovor sa Izralom.
Ipak, dodaje Liberman, nema potrebe za zabri-nutost i dodaje – Abu Mazen ne želi da se bori protiv Izraela. U ovakvoj situaciji jedino praktično rešenje je dugotrajni privremeni sporazum o kome bi se moglo razgovarati. Nikakve jednostrane odluke, već nastavljanje razgovora uz obostrano izražavanje dobre volje.
Ovi Libermanovi komentari se odnose na Netanja-huov izveštaj na redovnoj nedeljnoj sednici "da je sporazum sa Palestincima moguć. Potrebno je razmiš-ljati o novim solucijama za stare probleme. Ja sam spreman da iznađem kompromis sa susedima, imajući pre svega u vidu naše bezbednosne interese". I do-daje: "U prošlosti Izrael je dokazao da je u stanju da napravi kompromise radi mira. Medjutim, ovog puta treba da bude važno da iz naših grešaka naučimo lekciju i razmišljamo kreativnije".
Netanjahu je svoj izveštaj zaključio rečima da se nada da će Abas biti voljan da se suoči sa predsto-jećim izazovima.

Haarec

Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar/Oktobar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License