Pravednici Medu Narodima Knjiga

PRAVEDNICI MEĐU NARODIMA
SRBIJA

Autori: Milan Fogel, Prof. dr Milan Ristovićć i dr Milan Koljanin
Izdavačč: Jevrejska opšština Zemun, Urednik: Nenad Fogel

Nakon dvogodišnjeg istraživačkog rada iz štampe je izašla knjiga pod naslovom Pravednici među narodima – Srbija. Knjiga je podeljena u dva dela. Prvi deo su priče o pravednicima, napisane na osnovu istinitih svedočanstava aktera događaja. S jedne strane onih koji su u izuzetno teškoj situaciji reskirali svoje i živote ukućana da bi spasli progonjene Jevreje, a s druge, priče spašenih. U toku istraživačkog rada kamerom su snimljena svedočenja 18 pravednika ili njihovih potomaka i zapisani bezbrojni razgovori sa spasiocima i spašenima. Polazna osnova je bila privatna arhiva Miriam Štajner Aviezer, koju je nesebično stavila na raspolaganje.
Do sada je u Srbiji priznato od strane Jad Vašema 128 Pravednika. Kroz naša istraživanja došli smo do nespornog zaključka da bi spisak trebalo da bude duži, ali, najčešće iz subjektivnih razloga, mnogi nisu dobili zasluženo priznanje. Da li zbog nerazumevanja, tehničkih propusta ili nama nepoznatih razloga, autorima knjige predstoji angažovanje u institucijama Jad Vašema kako bi zasluženo priznanje stiglo do još nekih heroja bez puške u ruci, sa glavom u torbi, kako je autor priča o pra-vednicima nazvao poglavlje knjige posvećeno njima.
"Svaka od tih pripovesti ima elemente uzbudljive i potresne priče, svaka je primer herojstva i veličine onih koji za to što su činili nisu očekivali nikakvu nagradu, duboko uvereni da samo ispunjavaju svoju humanu dužnost, da se ne mire sa postupcima zločinačkog režima i njegove ideologije. Ova knjiga i CD treba da postanu nezaobilazno svedočanstvo da i u najtežim okolnostima ima onih koji su spremni i sebe da žrtvuju u ime osnovnih civilizacijskih principa, kako bi dokazali da ljudska solidarnost sa progonjenima i poniženima, u vremenima mraka i beznađa predstavlja dragoceno uverenje i dokaz o velikoj hrabrosti i istinskom poštovanju ljudskih života. Dok u svetu ima ovakvih pravednika ima ubedljive potvrde da zločin nije svemoćan i nepobediv", napisao je Filip David, književnik, u svojoj recenziji.
U drugom delu knjige istoričari prof. dr Milan Ristović i dr Milan Koljanin dali su opširan istorijski pregled ključnih događaja, koji objašnjavaju položaj Jevreja u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, njihovu ulogu u društvu (kulturi i ekonomiji) i tragediju koja je snašla jevrejski narod. Dr Milan Koljanin je predstavio jevrejsku zajednicu od dolaska Jevreja na prostore Srbije, posebno u periodu kada je Srbija već imala status kneževine, sve do 1941. godine. Prof. dr Milan Ristović je prikazao tokove Holokausta na raznim okupacionim područjima Jugoslavije, u prvom redu Srbije, i njegove užasne posledice.

Mita Todorović, spasilac porodice Šomlo,
jedan od pravednika koji se pominje u knjizi

"U našoj istorijografiji retki su radovi u kojima se događaji posmatraju iz ugla "malog čoveka", čija je sudbina uglavnom prepuštena imaginaciji stvaraoca književnih dela. Individualizacija i personalizacija isto-rijskih događaja i procesa su nužan preduslov za njihovo potpunije razumevanje što je posebno važno za recepciju istorijskih sadržaja u najširoj javnosti", kaže u svojoj recenziji prof. dr Ljubodrag Dimić, i dodaje "Poplavi kvazinaučnih interpretacija i svakovrsnih manipulacija istorijskim sadržajima, najčešće za prag-matične, dnevne ciljeve najbolja brana je ova knjiga".

Milan Fogel
Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar/Oktobar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License