Pravednici Medu Narodima

KOL HAMEKAJEM NEFEŠ EHAT, K’ILU KIJEM OLAM UMLOO - Ko spase jedan život, spasao je ceo svet

HASIDEJ UMAT HAOLAM:

PRAVEDNICI MEĐU NARODIMA - BOSNA I HERCEGOVINA

PRAVEDNICI MEĐU NARODIMA - HRVATSKA

PRAVEDNICI MEĐU NARODIMA - SRBIJA

PRAVEDNICI MEĐU NARODIMA - MAKEDONIJA

Ovi spiskovi nisu konačni.

ALBANSKI PARLAMENT ODAO PRIZNANJE ZA NAPORE I ZAŠTITU JEVREJA TOKOM DRUGOG SVETSKOG RATA

Mati Marija Skobcova - Monahinja i mučenica

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License