Pozarevac

Dokumentom Traite de commerce et de navigation, usvojenim u POŽAREVCU 27.jula 1718.godine, propisano je (čl.14)Ne dopušta se Jevrejima da ni najmanje sudeluju u poslovima trgovaca Carstva austrijskoga, niti da sa diplomom Osmanlijskog carstva, ili nekim drugim moćnim zauzimanjem, vrše funkciju posrednika koji se obično naziva senzalom, ili Unterhandlerom, ukoliko za takve usluge nisu uvučeni spontanom i slobodnom voljom Carsko-kraljevskih trgovaca. Zato, ako Jevreji iz razloga što nisu pozvani na napred navedenu službu senzala pokušaju da vrebaju ili da prouzrokuju štetu Carsko-kraljevskim trgovcima, oni će na najstroži način biti kažnjeni kako bi poslužili za primer drugima

Prema popisu stanovništva u Požarevcu je 1890.godine živelo 117 Jevreja, a 1895. njih 140

ŽRTVE - POŽAREVAC Sastavila Jasna Ćirić

JEVREJI, ŽRTVE RATA 1941-1945 (POŽAREVAC)

POŽAREVAC – JEVREJSKO GROBLJE photos by jasna ćirić

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License