Potraga Za Ukradenom Istorijom

Potraga za
ukradenom istorijom
Izdavačka knjižara JUGOISTOK
Beograd, 2010

Ova knjiga dokumentovano svedoči o pljački arhiva koju su planski izveli pripadnici nemačkih oružanih snaga uz podršku svojih saveznika od 1941. do 1944. godine na teritoriji pod nemačkom okupacijom bivše Jugoslavije, a najviše na području Srbije. Pretežni deo zaplenjenih arhiva transportovan je u Beč, a nešto manji u Berlin. Ukupan obim opljačkane gradje iznosi oko 40 željezničkih vagona.
Najveći deo arhivskih celina, drevnih povelja i drugih dokumenata neprocenjive vrednosti, nikada nije vraćen arhivskim ustanovama iz kojih su odne-šeni da bi u istorijskim i propagandnim instituci-jama Trećeg rajha bili prepravljani ili uništavani, ili prešli u lično vlasništvo "istoričara" i "kolekcio-nara".
Autor ove knjige, dr Vojislav Jovanović-Mara-mbo (1884-1968) bio je diplomata Kraljevije Jugo-slavije, načelnik istorijskog odeljenja Ministarstva inostranih poslova SFRJ do 1950. godine, profesor književnosti na Beogradskom univerzitetu, dramski pisac i naučni savetnik SANU.

Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar/Oktobar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License