Pops Fridrih

Fridrih Pops
Doktor Fridrih Pops je imao važnu ulogu u životu Beograda i beogradske jevrejske zajednice. On je naročito u periodu između dva svetska rata bio jedan od najuglednijih beogradskih advokata Njegova advokatska kancelarija poznata u zemlji i inostranstvu, imala je veći broj saradnika među kojima je bilo i mladih ljudi koje je širokogrudo pomagao stručno i materijalno, bez obzira na njihovo poreklo i politička uverenja Njegove međunarodne veze bile su koristan izvor informacija ne samo za privatne po-slovne krugove nego su koristile i za široke interese jugoslovenske narodne privrede.
Pops je bio istaknuti član Jugoslovenske demokratske stranke. Bio je veoma agilan odbornik Beogradske opštine, a jedno vreme i zamenik predsednika opštine. U više mahova bio je predstavnik Beograda u inostranstvu. Kao predsednik Jevrejske aškenaske opštine i Saveza jevrejskih opština u Jugoslaviji, veoma je zaslužan za unapređenje ovih ustanova Pored njega, u tom pogledu velika zasluga pripada njegovom saradniku, nadrabinu Ignjatu Šlangu.
Život i rad Fridriha Popsa prisno su povezani sa svim burnim događajima kroz koje je prošla Srbija, a sa njom i Srpska jevrejska zajednica za vreme balkanskih ratova, kao i za vreme oba svetska rata U svemu tome učestvovao je kao srpski rodoljub deleći sudbinu celog naroda i svojih jednovernika, čineći sve što je bilo u njegovoj moći za dobro pojedinaca i za opšte dobro. Za pokazano junaštvo u ratu odlikovan je zlatnom medaljom za hrabrost.
Fridrih Pops je spadao među ličnosti koje su najviše učinile da se razvije i učvrsti solidarnost Srba mojsijevaca i pravoslavnih Srba kroz ceo taj burni period. Nakon balkanskih ratova 1912-1913, Jevrejska aškenaska opština radila je na tome da se Jevreji novooslobođenih krajeva Stara Srbije i Makedonije što harmoničnije uključe u opštu narodnu zajednicu. Posle sloma 1915, mnogi Jevreji odstupali su zajedno sa srpskom vojskom preko Albanije, u inostranstvo, u izgnanstvo, a mnogi su odvedeni u zarobljeništvo, u internirske logore, i mnoga jevrejska dobra su ošvačkana ili uništena za vreme bombardovanja Beogra-da 1914-1915. godine.
Za vreme Drugog svetskog rata, Pops je uhapšen i odveden u Grac. Tamo su bili odvedeni i nadrabin Ignjat Šlang, zatim Bernard Robiček, bivši generalni direktor Ministarstva finansija, i drugi.
Iz knjige JEVREJI ZA SLOBODU SRBIJE 1912-1918
BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License