Popis Zidova Uhicenih 28 Srpnja 1942 U Banjoj Luci

BR. 76
SPISAK ZAŠTITNOG REDARSTV A ZA GRAD BANJU LUKU OD 28. JULA 1942. OD 180 LJUDI, ŽENA I DECE JEVREJA PREDLOŽENIH ZA LOGORI

POPIS

Židova: Uhićenih 28. srpnja 1942. u Banjoj Luci i predloženi za logor.

Abinun Avram, r. 1876., ul. Fra Grge Martića 4.
Abinun Bukića, r. 1907, ul. Fra Grge Martića 4.
Abinun Luna, r. 1923, ul. Fra Grge Martića 4.
Abinun Mazalta, r. 1915, ul. Fra Grge Martića 4.
Abinun Renata, r. 1920, ul. Fra Grge. Martića 4.
Abinun Sarina, r. 62 g. Fra Grge Martića 4.
Albahari Tilda, r. 1921, ul. Petra Svačića 42.
Alhalel Avram, r. 1928., ul. Osmana Tankovića 5.
Alhalel Izidor, r. 1925., ul. Tanković Osmana 5.
Alhalel Jakov, r. 1897, ul. Osmana Tankovića 5.
Alhalel Rifka, (sa Šandorom), r. 1902. ul. Tankovića Osmana 5
Alhalel Šandor, ul. Tankovića Osmana 5
Altarac Albin, r. 1928., ul. Dr. Gutića, bez broja
Altarac Ana, r. 66 g. ul. Gutića 53.
Altarac Belja, r. 1876, ul. Dr. Gutića 73.
Altarac Berta, (i Flora), r. 1893, ul. Gutićeva 57.
Altarac Dorica, r. 1924, ul. Petra Svačića 33.
Altarac Estera, r. 55 g. ul. Jukićeva 4.
Altarac Flora, ul. Gutićeva 57
Altarac Leon, r. 1895., ul. Dr. Gutića 57.
Altarac Matilda, r. 1924, ul. Fra Grge Martića 4.
Altarac Miko, T. 1906., ul. Biskupa Benlića 3.
Altarac Regina, r. 1910, ul. Benlićeva 3.
Altarac Sultana, r. 1899, ul. Kralja Petra Svačića 33. .
Atijas B(i)unja, ul. V. Gutića 63.
Atijas Cipora, r. 1905, ul. Fra Grge Martića 7.
Atijas Hilda, r. 1908, ul. Dr. Gutića 49.
Atijas Josef, r. 1885, ul. Fra Grge Martića 7.
Atijas Mela, r. 1911, ul. Trg. 10. travnja 2.
Atijas Rena, r. 1922, ul. Fra Grge Martića 7.
Atijas Roza, (sa B(i)unjom), r. 1897, ul. V. Gutića 63.
Baruch Izak, r. 1923., ul. Kazanfer Pašina b. broja
Baruch Luna, r. 1879, ul. Kazaferija b. broja.
Baum Flora, r. 1886, ul. Kulenovićeva 16c.
Baum Lavoslav, r. 1882., ul. Dr. Osmana Kulenovića 16c.
Baum Zlata, r. 1909, ul. Kulenovićeva 16c.
Bienefeld Herman, r. 1879, g. ul. Adem age Mešića 1.
Bienenfeld Regina, r. 1887, ul. Adem age Mešića 1.
Bijelić Slavko, r. 1921., ul. Aleja Kralja Krešimira 7d.
Eckhaus Abraham, r. 1888., Njem. emigrant., ul. Pečine 57,
Elijau Abraham, r. 1865., ul. Gundulićeva 42.
Elijau Josip, r. 1887, ul. Mehmed Paše Sokolovića 60.
Elijauh Avram, ul. Gundulićeva 42.
Elijauh Irena, r. 1886, ul. Mehmed paše Sokolovića 60.
Elijauh Klara, r. 1874, Gundulićeva 42.
Elijauh Rikica, (sa Avramom), r. 1909, ul. Gundulićeva 42.
Finci Sarika, r. 1903, ul. Pećine 48.
Fridman Marija, r. 1890, ul. Starčevićeva 21.
Fridman Matija, r. 1884., stan? Starčeva 21.
Fridmann Gizela, r. 1887, ul. Frankopanska 22a.
Friedmann Dr Aleksandar, r. 1875, ul. Frankopanska 22a.
Gross Samuel, r. 1904. ul. Dr. Ante Pavelića br. 9.
Haim Levi, r. 1925, ul. Petra Svačića 42.
Herzog Gizela, r. 1873, ul. Bahtijarevića 18.
Herzog Moritz, r. 1872, ul. Bahtijarevićeva 18.
Hofman Bukica, r. 1897, ul. Džemaludina Čauševića 22a.
Hofman Filip, r. 1890, ul. Djemaludina Čauševića 32a.
Ikić Mira, r. 1909, ul. Biskupa Markovića b. b.
Kabiljo Alfred, r. 1924, ul. Mehmed paše Sokolovića 56a
Kabiljo Ela, r. 1901, ul. Mehmed paše Sokolovića 56a.
Kabiljo Elias, r. 1891, ul. Mehmed Sokolovića 56.
Kabiljo Roza, r. 1881, ul. Fra Grge Martića 34.
Kohn Đuro, r. 1880, ul. Filipa Ćondrića 2a.
Kohn Erida, r. 1878, ul. Bahtijarevića 13.
Kohn Margita, r. 1917, ul. Dr. Filipa Čondrića 2.
Kon Sigmund, r. 1880., ul. Bahtijarevića 13.
Levi Albert, r. 1920., ul. Biskupa Benlića br. 2.
Levi Angela, r. 1886, ul. Biskupa Benlića br. 3.
Levi Anula, r. 1881, ul. Gutićeva 49. .
Levi Anula, r. 1925, Fra Grge Martića 13.
Levi Avram, r. 1896, ul. Fra Grge 13. Martića.
Levi Dijana, r. 1915, ul. Mehmed paše Sokolovića 58.
Levi Erna, (sa Samuelom i Rika), r. 1904, ul. Fra Grge Martića 13.
Levi Erna, r. 1900, ul. Kvaternikova 15.
Levi Flora, r. 1924, ul. Kvaternikova 15.
Levi Gracija, r. 50 g. ul. Fra Grge Martića 4.
Levi Il. Regina, 60 g. ul. Fra Grge Martića 13.
Levi Jakov, 76 g., ul. Mehmed Paše Solmlovića 58. (St.)
Levi Jakov, r. 1914, ul. Fra Grge Martića 4.
Levi Josef, r. 1876, r. ul. Fra Grge Martića 4.
Levi Juliana, r. 1910, ul. Kralja Krešimira 7a.
Levi Lea, r. 1908, ul. Mehmed paše Sokolovića 58.
Levi Leon, r. 1857., ul. Fra Joze GaTića 2.
Levi Luna, r. 1897, ul. Gundu1ićeva 18.
Levi Matilda, r. 70 g. ul. Kvaternikova 15.
Levi Mošo Salamon, r. 1860, ul. Gundulićeva 8.
Levi Rahela, r. 1868, ul. Gundulićeva 8.
Levi Regina, 65 g. Dr. Ante Pavelića 7.
Levi Rena, r. 66 g. ul. Mehmed paše Sokolovića 58.
Levi Rika, ul. Fra Grge Martića 13.
Levi Sabetalj, r. 1910. ul. Dr. Vilktora Gutića 49.
Levi Salamon, r. 1926., ul. Dr. Gutića, 42.
Levi Samuel, ul. Fra Grge Martića 13.
Levi Sarina, r. 1895, ul. Petra Svačića 42.
Levi Sekica, r. 44 g. ul. Fra Joze Gajića 2.
Levi Sonja, r. 1925, ul. Kvaternikova 15.
Levi Vjekoslav., r. 1906, ul. Kralja Krešimira 7.
Levi Zlata. r. 1907, ul. Gundulićeva 8.
Lichterstein Izidor, r. 1893, ul. Kvaternikova 15.
Lihtenštein Bukica, r. 1895, ul. Kvaternikova 15.
Maestro Blanka, r. 1877, ul. Gutićeva 73.
Maestro Hana, r. 1897, ul. Sokolovića 55.
Maestro Juda, r. 1875., ul. Dr. Gutića 73.
Maestro Miko, r. .1926., ul. Biskupa Benlića 3.
Mon(t)ijas Luna, r. 1911, ul. Osmana Tankovića 5.
Montija Blanka, r. 1924, ul. Viktora Gutića 42.
Montijas Elza, (sa sinom Paul), r. 1906. ul. Kotor varoš 3.
Montijas Heim, r. 67 g., ul. Davidovićeva 5. sada Tankovićeva ul.
Montijas Paul, ul. Kotor varoš 3.
Montijas Sarina, ul. Tankovića Osmana
Montijas Stela, ul. Dr. Gutića 42.
Montijas Zlata (sa Stelom), r. 52 g. ul. Dr. Gutića 42.
Montijas Zumbula, (sa Sarinom), r. 1870, ul. Tankovića Osmana
Nahmijas Josef, r. 1867, ul. Čauševića 31.
Nahmijas Mazalta, r. 1908, ul. Čauševićeva 29.
Naibah Edita, r. 1913, ul. Bahtijarevićeva 4.
Papo Ada, r. 1886, ul. Dr. Osmana Kulenovića 16a.
Papo Albert, r. 1925, ul. Dr. Osmana Kulenovića 16a.
Papo Angelina, (sa Leonom i Samuelom), r. 1897, ul. Fra Joze Garića 2.
Papo Cadik, ul. Sokolovića ul. 55.
Papo Erna, r. 1922, Gundulićeva 42.
Papo Josip, r. 1893., ul. Fra Joze Garića 2.
Papo Leon, ul. Fra Joze Garića 2.
Papo Lina, (sa sinom Cadikom), r. 1907, ul. Sokolovića ul. 55.
Papo Loti, r. 1903, ul. Viktora Gutića 53.
Papo Pepika, (sa kć. Anom) - 45 g. Gundulićeva 42.
Papo Salamon, r. 1901, ul. ly.Iehmed paše Sokolovića 55.
Papo Samuel, r. 1923, ul. Gundulićeva 42.
Papo Samuel, ul. Fra Joze Garića 2.
Papo Sofija, r. 1896, ul. Petra Svačića 20.
Papo Sumbul, r. 1887, ul. Dr. Kulenovića 16a.
Polak Ana, (sa Milicom), r. 1910, ul. Mehmed paše Sokolovića 58.
Polak Marija, r. 1875, ul. Biskupa Markovića b. b.
Polak Milica, ul. Mehmed paše Sokolovića 58.
Poljokan Ašer, r. 1886. ul. Hisete broj?
Poljokan Bukos, r. 1877, ul. Fra Grge Martića 23.
Poljokan Klara, r. 1880, ul. Fra Grge Martića 23.
Poljokan Leon ing., r. 1901, ul. Fra Grge Martića 23. slobodan
Poljokan Mamut, r. 1878., ul. trg. 10. travnja br. 2.
Poljokan Mani, r. 1877, ul. Fra. Viktora Gutića 12.
Poljokan Tina, r. 1880, ul. Fra Grge Martića 23.
Poljokan Zlata, r. 1882. ul. Viktora Gutića 12.
Redlich Margareta, r. 1905, ul. Hotel Bosna.
Rimer Dragutin, r. 1869, ul. Čauševića 31.
Rimer Ilona, r. 1899, ul. Djemaludina Čauševića 31.
Rosenheck Elza, r. 1908, ul. Pećine 48.
Rosenheck Gedalija, r. 1878., ul. Pećine 48.
Rozenheck Hali, r. 1882, ul. Pećine 48.
Rozenrauch Jeti, r. 1877, ul. Sulevićeva 7.
Rozenrauf Sarina, (sa djet. Sošana), 1912, Kralja Krešimira 11.
Rozenrauf Sošana, Kralja Krešimira 11.
Rozner Izidor, r. 1892., ul. Osmana Kulenovića 6.
Rozner Regina, r. 1897, ul. Osmana Kulenovića 6.
Salom Anči, r. 1920, ul. Fra Grge Martića 43.
Salom Berta, r. 1890, ul. Ante Pavelića 73.
Salom Mira, ul. Fra Grge Martića 43
Salom Sida (sa Mirom) r. 1898, ul. Fra Grge Martića 43.
Sarafić Isidor, r. 1876, ul. Braće Radića 1.
Schintzler Irena, (sa Miroslavom), r. 1903, ul. Gra Grge Martića 34.
Schintzler Miroslav, ul. Gra Grge Martića 34.
Schitzel Julius, r. 1867, ul. Jukićeva 7.
Schitzler Fanika r. 1879, ul. Jukića 7.
Schnitzler Henrieta, r. 1885, ul. Hasana Bošnjaka 20.
Schnitzler Mihael, r. 1876, ul. Hasana Bošnjaka 20.
Schteinlauf Fani, r. 1888, ul. Adem age Mešića 1.
Seleš Dr Mavro, r. 1861, ul. Gajeva 4.
Senvald Slavo, r. 1867., ul. Dr. Osmana Kulenovića 16a.
Sorger Karlo r. 1911., Hotel Palac pušten
Spiler Sofija, 80 g. ul. Sunarića 7.
Steinlauf Ana, (sa Fanikom), r. 1901, ul. Pećine 57.
Steinlauf Fanika, ul. Pećine 57.
Steinlauf Karlo, r. 1919., ul. Ademage Mošića br. 1.
Steinlauf Regina, r. 1926, ul. Pećine 57.
Stern Armin, r. 1875, ul. Dr. Draganovića 2.
Štern Paula, r. 1887, ul. Dr. Draganovića 2.
Trumer Ida, r. 1882, ul. Braće Radića 8.
Trumer Sarlota, r. 1918, ul. Braće Radića 8.
Vertovšek Elza, r. 1910 ul. Frankopanska 22a.
Weiss Šarlota, r. 1825, ul. Dr. Ante Pavelića 70.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License