Pomoc Osobama Koje Su Prezivele Holokaust

Dana WeilerPolak

Pomoć osobama koje su preživele Holokaust i danas žive u Izraelu

Ministarstvo za socijalnu pomoć u Izraelu posle višemesečne rasprave donelo je odluku da će 80.000 osoba koje su preživele Holokaust primiti nadoknadu za više od 90% računa za lekove.
Sporazum, postignut između ministarstava za socijalnu pomoć, zdravstva i finansije, stajaće državu Izrael 50 miliona šekela koji će biti pokriveni budžetom, predviđenim za preživele Holokaust. Sporazum podrazumeva i medicinsku negu, dentalna pomagala, naočare, pomagala za sluh…
Osobe preživele Holokaust starije od 75 godina neće morati da plaćaju za lekove više od 100 šekela. To će se utvrditi na osnovu baze podataka. 80% prezivelih Holokaust stariji su od 75 godina.
Ministarstvo pregovara sa predstavnicima Konferencije za potraživanje i restituciju (povratak imovine žrtvama Holokausta) kao i da nadoknada za lekove bude 100%.
Na osnovu istraživanja JDC Brookdale Instituta i JOINTa o stanju preživelih Holokaust u Izraelu, zaključeno je da mnogi od njih pate od kardiovaskularnih problema i hroničnih bolesti koštane srži. Studija je pokazala da preživeli pate od "anxiety" (napada straha), a za 50% njih smatra se da su slabog zdrastvenog stanja.
U Izraelu se smatra da su Preživeli Holokaust samo oni koji su bili u nemačkim logorima smrti. Svi oni koji su se godinama sakrivali ili imali arijevske dokumente, ne smatraju se Preživelim Holokaust.
Oko 100.000 osoba žive među nama, a nisu bili u logorima smrti ili pod pretnjom neposredne smrti, ali su bili izloženi patnjama i stradanjima čije posledice trpe i danas.
Iz www.haaretz.com

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License