Politicka Panorama Sve Usijanija

Danas 11-12.2.06 Uoči martovskih izbora za izraelski Kneset

Politička panorama sve usijanija

Ivan Ninić

Neredi u Amoni na Zapadnoj obali i drugim mestima nagoveštavaju da će borba za izraelski parlament, Kneset, biti ne manje žestoka od graničnih tenzija sa gospodarima novih palestinskih granica.

Uzavrela situacija, koju je Arijel Šaron prepustio svom nasledniku Ehudu Olmertu, borba je na dva fronta. S obzirom da se dan izbora u Izraelu, 28. mart približava, politička panorama je sve usijanija. Scene u Amoni dramatične su poput onih u Guš Katifu u avgustu prošle godine. Izraelski političari kao da ne znaju za civilizovaniji način borbe za glasače od tuče sa policijom ili policije sa nahuškanom omladinom, ozarenom gnevom lažnih proroka. I to sada, kada se radikalni palestinski Arapi sve organizovanije konfrontiraju prema mrskim cionističkim susedima.

Nedavno, u jednom napisu, publicista Josef Goel razmatra kako se cionistički pokret naseljenika u Izraelu postepeno transformisao, jer su današnji halucim, setleri, izdali ideje začetnika tog pokreta dvadesetih godina prošlog veka. Do kasnih šezdesetih godina 20. veka nisu se jasno uočavali različiti ciljevi dve struje doseljenika. Nijanse prepoznaju dva biblijska izraza, sinonime, koji označavaju naseljenje zemlje - hitjašvut i hitnahlut.

Prvi izraz tradicionalno se koristi u označavanju kibuckog i mošavskog pokreta mandatorne Palestine i u prve tri decenije laburističke dominacije izraelskom političkom scenom. Drugi ovaploćuje desničarske setlerske aktivnosti na teritorijama, oslobođenih od egipatske i jordanske okupacije, nakon Šestodnevnog rata 1967. Vremenom, religiozni cionizam, hitnahlut, nametnuo se kao vodeća snaga setlerske aktivnosti u Izraelu. Na desetine mladih posvećuju svoj pionirski način života obezbeđivanju prednosti koje je Rat za nezavisnost doneo Izraelu 1948. Oni se smatraju nastavljačima starije generacije doseljenika, iako su, ideološki, na suprotnim političkim polovima. Dok je starija generacija izričito želela da stvori demokratsko društvo, novi halucim slede svoj religiozni žar biblijske vizije novog Izraela.

Pobeda Hamasa na palestinskim izborima je za mnoge neočekivana, ali i priželjkivana. Nesposobnost ili nedovoljna želja dosadašnje palestinske samouprave da sprovede svoj deo obaveza na putu ka miru postala je zamorna i nije vodila željenom cilju. Hamas je opasniji neprijatelj, ali jasnih stavova. Ukoliko dođe do pregovora između Izraela i predstavnika buduće palestinske vlade u kojoj će dominirati članovi Hamasa, postoji pretpostavka da će oni biti u stanju da dogovoreno i ostvare. Svi prvaci ovog pokreta tvrdokorni su i ne ulivaju mnogo nade Izraelcima. Prvi nagoveštaj promene namera je da se palestinska ekonomija u potpunosti odvoji od izraelske. Hamas bi voleo da formira vladu zajedno sa Fatahom u nadi da bi takvu vladu međunarodna zajednica i dalje finansijski i politički podržavala. Fatah to, za sada, odbija, mada neki članovi njegovog Centralnog komiteta kažu: "Zavisi šta Hamas nudi".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License