Pismo Milana Nedica Generalu Baderu

ПИСМО МИЛАНА НЕДИЋА ГЕНЕРАЛУ БАДЕРУ (број 1.050 од 22. јуна 1942)

„По обавештењима од официра дошлих сада из заробљеништва, сазнаје се да се у логору Оснабрик - налази око 340 jевреја и известан број изразитих комуниста - официра, махом резервних, па и активних. Они спроводе безобзирно своју разорну акцију по собама, баракама и блоковима, а затим и по целом логору. Како многи здрави национални људи, под утицајем носталгије, постају апатични, а тиме и погодни за разорни утицај јевреја - ко-муниста, то овим заједничким животом постоји опасност да се и здрави елементи обесхрабре и утону у воде комуниста. Износећи ову чињеницу, жели се скренути пажња да би било врло пожељно да се Јевреји и левичари комунисти издвоје из општег логора и удаље од официра национално здравих. Српска влада, забринута овом акцијом, била би врло захвална ако би се од власти немачког Рајха предузеле ефикасне мере за што брже издвајање."

Председник владе Милан Недић лично је обавестио немачког војног заповедника у Србији о Јеврејима у заробљеничком логору у Оснабрику (Osnabrück) и тражио њихово изоловање. Државна комисија за ратне злочине је ово писмо уврстила као доказни ма-теријал уз одлуку о проглашењу Милана Недића за ратног злочинца (АВИИ, Нда, рег. бр. 12/2А-1, к. 1; АЈ, ДК - 110, инв. бр. 9.141)

Немци су у ту сврху оформили специјални кажњенички логор, назвали га „Логор Д", у који су пребацивали („ради изолације") осумњичене југословенске официре - ратне заробљенике и према њима примењивали строжији режим (Нирнбершки процес, 59. дан претреса, 14. фебруар 1946).

(Из књиге Бранислава Божовића, Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License