Pisci I Marketing

Danijela Vukašinović

PISCI I MARKETING

Kada govorimo o književnosti, uvek mislimo o njoj kao promenljivoj strukturi, koja je uvek otvorena za novo i drugačije mišljenje. Međutim, ona se kao i sve na ovom svetu oslanja ne jedan temelj koji je u ovom slučaju označen kao klasično. Ali i ovaj termin je patio od konstantnog redefinisanja. Još od A. Gelijea, klasičnim su označeni značajni pisci od antike do današnjeg dana. Koje su to karakteristike koje jednog pisca čine klasičnim? Sa punim pravom mogli bismo reći da odgovor na ovo pitanje određuje vreme koje će odlučiti o njegovom opstanku ili ne. Da bi pisac postao onaj kamen na kog će se drugi oslanjati, potreban je jedan veoma važan faktor koji određuje sve, a to je da pisac mora biti poznat ili bolje rečeno prepoznat.

Meri Šeli je postala slavna po Frankenštajnu, ali šta je prethodilo tome, kako je ona stekla status klasičnog? Pomoću uticajnih veza koje je imala preko oca i muža, lako je objavila roman o naučniku koji doživljava transforamciju. Klasično u ovome jeste inovativnost ideje. Njeno zadiranje u do tada nerazvijenu granu nauke, genetičke mutacije, Frankenštajn samim tim dopušta čitaocu razne interpretacije. Pretočen u mnogobrojne filmove i predstave Meri Šeli je imala najbolji PR i do dana današnjeg je poznata i živi u umetničkom svetu.

Ovo je bio primer jednog klasika, ali šta je sa savremenim piscima, da li ćemo u njima naći ono što je vanvremensko, šta oni rade da bi postali poznati i uvršteni u klasike. Pre novih tehnologija postojala je čitalačka kultura, danas imamo kulturu medija. Pisci postaju sluge ove kulture, nije dovoljno napisati delo, već je mnogo važnije dobro ga plasirati publici. U većini slučajeva pisac preraste svoje pisanje, on postaje glavni glumac u roli književnosti. Liči kao da pojam savre-menog proždire pojam klasičnog, od samog pisanja važnija je piščeva biografija, koja mora biti intrigantna. Sve počinje od njegove fotografije, sa posebno naglašenim govorom tela, koji odaje sliku boemštine. Nakon toga, promocije, intervjui, skandali, autor postaje mass media. I dok klasike upoznajemo kroz akademske strukture i obrazovne institucije, savremene pisce upoznajemo preko medija. Mit o piscu kao o nekoj sferičnoj utvari je srušen i dostupnost njemu je više nego ikad moguća čitaocu. Ako imamo tako lak pristup piscu, koji je jedan od činilaca pop-kulture, da li to omogućava lakšu čitljivost njegovih dela? Naravno, jednostavno ga pitamo, ali tad imamo samo jednu vizuru dela, onu piščevu, koja je obeležena kroz nekoliko intervjua i kritika, a samim tim odgajamo lenju čitalacku publiku.

Selindžer koji se odrekao takvog poimanja umetnosti, svojom izolacijom stvara reklamu i uključuje se u svet pop-kulture. Njegova odluka da pobegne, samo povećava prodaju Lovca u žitu, i danas je taj roman ustoličen kao kultni. Ipak ono što daje još veću popularnost romanu jeste upravo njegov autor, koji iako je želeo, ipak nije izbegao mašineriju medija. Zašto pisci pristaju na ovakvu izloženost svima, da li zbog dela, popularnosti ili oboje? Odgovor je da moraju, napisati delo znači danas i odgovarati za njega.

Izdavačke kuće plasiraju robu, pisca, na sve moguće načine, on mora da proda knjigu i samim tim opravda šta je napisao. Sudbina knjige nije više da uđe u lektiru ili da bude na policama biblioteke, već da bude kupljena, ona je produkt, roba koja je kao i sve na prodaju. Čemu teži današnji pisac, da li da uđe u halu slavnih i velikih ili da na svom produktu zaradi. Da li marketing i umetnost mogu da postanu kompatibilne jedinice? Vreme će pokazati i možda još jednom redefinisati pojam klasičnog, a pojam savremeno će samo dobijati nove oblike i forme. Klasično i savremeno se medjusobno prepliću i brišu granice, pojam klasičnog može postati savremeno i obrnuto. Ipak bez obzira na modu, pisana reč još uvek postoji, međutim u kom obliku će nastaviti život ostaje da vidimo.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License