Pisarovina Strane Izbeglice

U Pisarovini je bilo zatočeno 47 izbeglica. 19 izbeglica je uspelo da se prebaci na teritorije koje su Italijani kontrolisali, a ostali su marta 1942 deportovani u Jasenovac gde im se gubi svaki trag
Mesto blizu Jastrebarskog. U logoru je boravilo 181 izbeglica. Bili su smešteni na Ravnoj Gori u Gorskom Kotaru. Svi su kasnije tokom 1941 odvedeni u razne ustaške logore gde im se gubi svaki trag.
NEMAČKE IZBEGLICE NA POČETKU STVARANJE NDH, Most, Bilten, Glasilo Udruženja Jevreja iz bivše Jugoslavije, decembar 2003.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License