Pijut Anesama Lah Iz Vecerne Sluzbe Za Jom Akipurim

Pijut Anešama lah iz večerne službe za Jom akipurim

prevod Eliezer Papo

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.

Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Ašeru darkehem gevarim bemicvat Yom aKipurim,
veal timalu meila beyom u asur beahila.

Blagosloven da je put vaš, ljudi, koji idete za zapovijeđu Yom aKipurima,
I nemojte ** u dan u koji je zabranjeno jesti.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Betaanit eyu uvtahanun, lifne El rahum vehanun,
Beyom mišeme aliya, asur u vištiya.

U postu budite i u pokajnicama pred Bogom milosrdnim i milostivim,
U dana kada je s nebeskih visina zabranjeno piće.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Rahamim mišeme meonim, bakešu bevošet panim,
Beyom bo El nirca, veasur u birhica.

Milosti iz nebeske rezidencije tračite sa sramom,
U dan u koji se Bog odobrovoljuje – i u koji je zabranjeno pranje.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Itvadu al avonehem, lifne Adonay Eloehem,
Utfilathem aruha, beyom u asur besika.

Priznajte prestupe svoje pred Gospodom Bogom vašim,
I neka vam molitva bude pripremljena u dan u koji je zabranjeno kupanje.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Meal vehatat izvu, vedam nefeš akrivu,
Beyom ašir vegam dal, asur binilat asandal.

Nepravdu i grijeh ostavite i krv duše prinesite,
U dan u koji i bogatašu ko i siromahu obušu obut’ zabranjeno je.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Hizeku refe yadayim, useu laEl kapayim,
Yom yehupar ašer hata, veasur u betašmiš amita.

Osnažite one čije su ruke slabe – i podignite ka Bogu dlanove svoje,
U dan u koji oprošten biće grijeh, i u koji su zabranjene bračne dužnosti.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Itbaseru ki veyom ze Curehem alehem yaze,
Mayim tehorim uthartem, mehatotehem ašer hatatem.

Neka bi vam bilo javljeno da na ovaj dan Stijena vaše poškropiće vas
Vodom čistom i očišĆeni da bićete od grijehova koje zgriješiste.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License