Pijade Velizar

DOKTOR VELIZAR PIJADE

Niske »Narodne novine« od 23. i 24. maja 1981. objavile su pod nadnaslovom »Sećanje logoraša iz logora »Crveni krst« na dr Velizara Pijade« i naslovom »Hirurški zahvat brijačem« članak koji objavljujemo u celosti.

Rođeni brat revolucionara Moše Pijade, pod pretnjom smrtne kazne pomagao logorašima u logoru »Crveni krst«. Na godišnjicu bekstva logoraša, dr Velizar Pijade je streljan. Prvih dana drugog svetskog rata, poznati leskovački lekar Velizar Pijade našao se u Logoru »Crveni krst« u Nišu. Prva zapo-vest koju je dobio bila je da pod bilo kojim uslovima, ili okolnostima, ne srne da pruži lekarsku pomoć logorašima jevrejske ili bilo koje druge narodnosti. Ako to učini, rečeno mu je, biće odmah streljan. To naređenje, kazuju događaji, za hrabrog lekara nije važilo.

»U sobi broj 12 bilo je 147 zatvorenika« — priča Paun Zivano-vić, penzionisani rudar iz Majdanpeka. Imao sam 16 godina kada su me, sa šestoricom partizana uhvatili četnici u Timočkoj krajini i predali Nemcima, koji su nas potom zatvorili u logor. Tukli su nas neprestano, posebno mene, }er im nije bilo jasno kako ja tako mali — bio sam niskog rasta, da odem u partizane. Toliko sam bio pretučen da mi nije bilo pomoći. Inače, za partizane je bio zaveden »poseban tretman«. Među logorašima u sobi 12 bili su poznati komunisti, studenti Branko Bjegojević i Sreten Vučković. Kada su videli da ne postoje šanse da preživim, odlučili su da me odvedu tajno kod Velizara Pijade. Doktor je prihvatio, po cenu svog života, da spase mladog partizana. Imao je samo 10 minuta vremena. Nabavili su mu brijač, izvršio je operaciju, očistio zagnojeno tkivo na glavi i mladić je bio spašen. Posle nekoliko dana usledilo je bekstvo iogoraša. Uspeo je da pobegne i pacijent doktora Velizara Pijade. Velizar Pijade je 1919. godine postao sreski lekar u Leskovcu. U okviru velike jevrejske opštine, sa Žak Konfinom, učestvovao je u organizovanju zdravstvene službe u gradu. Osnovali su prvu rendgenološku službu u Leskovcu. Velizar Pijade osnovao je u to vreme i prvi sanatorijum u Leskovcu. Njegov putnički automobil, jedan od retkih u gradu, služio je kao sanitetsko vozilo. Veliki broj bolesnika iz Leskovca i udaljenih mesta dolazio je kod ovog poznatog lekara, koji je uvek imao vremena i razu-mevanja za njihove probleme. Dužnost sreskog lekara, sa pomoćnikom Andrijom Seneš, Velizar Pijade obavljao je sve do upućivanja u Logor »Crveni krst« sa masom Jevreja iz leskovač-kog kraja.

Posle više meseci zatočeništva, u ambulanti Logora, saznao je 10. februara 1942. godine da se na Bubnju spremaju rake za masovno streljanje logoraša i rodoljuba narednih dana. Tu vest preneo je iogorašima iz sobe 12 ti kojoj je bilo najviše komunista i partizana. Zbog izdaje nekog logoraša, planirano bekstvo
11. februara nije moglo da bude izvedeno. Sutradan je izvršen napad na stražare, veliki broj logoraša uspeo je da pobegne, mnogi su ostali na žicama. Inače streljanje je bilo predviđeno za 13. februar, a legendarnom bekstvu i dr Pijade dao je tako svoj doprinos. Nepunu godinu dana od bekstva, 10. februara 1943, godine Velizara Pijade okupator je streljao.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License