Pijade Rafael

TRAGIKA SEFARDA - NEBO NAD BERLINOM

NA VEST O SMRTI Dr. RAFAELA PIJADE

Među petnaest porodičnih sudbina koje su predstavljene u berlinskom memorijalu žrtvama holokausta jedna je subina porodice Rafaela Pijade
Fotografije MH

Porodica Pijade, Arueti, Alkalaj, Demajo. Zarfati
Porodica Pijade, Arueti, Alkalaj, Demajo. Zarfati
1912. godina. Šemaja Demajo sa sinom Hajimom i ćerkama Rivkom i Simhom/Sonjom
1912. godina. Šemaja Demajo sa sinom Hajimom i ćerkama Rivkom i Simhom/Sonjom
1937. godina, Sara Demajo okružena ćerkama i unukama
1937. godina, Sara Demajo okružena ćerkama i unukama
1904. godine Sara Demajo sa prijateljicama
1904. godine Sara Demajo sa prijateljicama
Rivka Demajo Pijade u Beogradu 1940. sa ćerkom Lili i zetom Mošom Šikijem Varonom.
Rivka Demajo Pijade u Beogradu 1940. sa ćerkom Lili i zetom Mošom Šikijem Varonom.
1935. godineSara Demajo sa prijateljicom
1935. godineSara Demajo sa prijateljicom
Lili Pijade, udata Varon, ubijena 1942.
Lili Pijade, udata Varon, ubijena 1942.
Rafael Pijade
Rafael Pijade
Lenka Zarfati, ubijena
Lenka Zarfati, ubijena
Zumbula Zarfati, preživel azahvaljujući udaji za hrišćanina.
Zumbula Zarfati, preživel azahvaljujući udaji za hrišćanina.
Simha/Sonja Vukičević, 1908-1982, preživelazahvaljujući udaji za hrišćanina
Simha/Sonja Vukičević, 1908-1982, preživelazahvaljujući udaji za hrišćanina
Matilda Zarfati, ubijena
Matilda Zarfati, ubijena
Leon Alkalaj, 1892-1950
Leon Alkalaj, 1892-1950
Rivka Pijade 1892, Beograd-1950, Izrael
Rivka Pijade 1892, Beograd-1950, Izrael
Hajim Demajo, 1898, Beograd – 1941, ubijen u Beogradu
Hajim Demajo, 1898, Beograd – 1941, ubijen u Beogradu
Zlata Alkalaj, 1898 u Beogradu, ugušena 1941.
Zlata Alkalaj, 1898 u Beogradu, ugušena 1941.
Lunči Levi, umrla u Izraelu
Lunči Levi, umrla u Izraelu
Sara Demajo, rođena 1868 u Beogradu, ubijena 1943 u logoru Treblinka
Sara Demajo, rođena 1868 u Beogradu, ubijena 1943 u logoru Treblinka
Jakov Arueti, ubijen 1941 u Beogradu
Jakov Arueti, ubijen 1941 u Beogradu
Sali Arueti, Jakovljeva supruga, ugušena 1942
Sali Arueti, Jakovljeva supruga, ugušena 1942
Sali Arueti, Hajimova supruga, ugušena 1942
Sali Arueti, Hajimova supruga, ugušena 1942
Dokument sa Sajmišta
Dokument sa Sajmišta
logor Sajmište
logor Sajmište
Logor Sajmište
Logor Sajmište
Neposredno pre deportacije iz Skoplja u logor Treblinka
Neposredno pre deportacije iz Skoplja u logor Treblinka
Neposredno pre deportacije iz Skoplja u logor Treblinka
Neposredno pre deportacije iz Skoplja u logor Treblinka
Neposredno pre deportacije iz Skoplja u logor Treblinka
Neposredno pre deportacije iz Skoplja u logor Treblinka
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License