Pijade Dr Bukic

7.5.1879 - 19.9.1943

… Pronese se glas da zbog pegavca koji izazivaju vaške, na Banjici u logoru umire veliki broj zatvorenika. Kažu da je Gestapo bio doneo odluku da logor isprazne streljanjem svih zatvorenika, pa da ga dezinfikuju. Zato je dr Jung, kad god bi uleteo u ćeliju uvek pitao: "Haben Sie Lause"? (Imate li vaške?) - Podelio bi koji šamar kao uvek, i izleteo napolje. Međutim, kako se docnije čulo, zauzimanjem dr Bukić-Pijade koji je bio lekar u logoru, inače zatvorenik Jevrejin, uspeo je da ubedi Nemce da, ako oni dopuste porodicama zatvorenika na Banjici da donose hranu, pegavca će nestati. Tek negde krajem maja ili početkom juna, počeli su da primaju hranu spolja za zatvorenike. Do tada se u našoj ćeliji br. 7 životarilo kao i ranije: jedni su odlazili drugi dolazili. Ispod kapaka na prozorima jedva se naziralo buđenje proleća…
BORIVOJE I. RADONJIĆ: RATNA SEĆANJA ZA SINA (28) <br) http://www.danas.co.yu/20051028/feljton1.html

… Dr Bukić Pijade, poznati lekar, bio je zatvoren kao Jevrejin. Znao je da nikad neće dočekati da živ napusti logor, što je pred svoju smrt i govorio: "Poneko od vas će dočekati slobodu i izići iz ove kuće smrti. Siguran sam da ja neću". Posle nekoliko dana čuli smo da je umro. Proneo se glas da se otrovao. Bilo nam je žao. Bio je dobar čovek. Zamenio ga je dr Žarko Fogaraš iz Vojvodine. Čovek ćutljiv, mrzovoljan, od koga se nije mogla izvući nijedna reč. U spomenci "Banjica" nalazi se, pored ostalih i njegovo ime kao čoveka koji je bio veza među komunistima u logoru…
BORIVOJE I. RADONJIĆ: RATNA SEĆANJA ZA SINA (32)
http://www.danas.co.yu/20051102/feljton1.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License