Petrovgrad Veliki Beckerek

Јевреји « ЗРЕЊАНИСТИКА

‘Хелеров млин (конц-логор)’

Услед велике популарности post-а о Јурају Шпилеру, у прилогу следе три записника са његовог саслушања. Два су одржана у логору Дахау јануара, односно августа 1947, док је треће рађено у Управи државне безбедности за Србију 9. фебруара 1948. године. Ово је тек делић обимне документације из збирке докумената о суђењу Шпилеру, која се чува у Историјском архиву Зрењанин, а покрива временски период од 1945. до 1948. године.

ШПИЛЕРОВЕ ИСПОВЕСТИ (1)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License