Pavlovic Duro

In memoriam ĐURO PAVLOVIĆ
Dvadeset četvrtog jula prestalo je kucati srce jednog dobrog i pleme-nitog čovjeka i druga, pok. Đure Pavlovića.
Izgubili smo dragog prijatelja i čovjeka nesvakidašnjih kvaliteta.
Već od rane mladosti opredijelio se se za napredne ideje, vjerujući da će kroz borbu za progres doći do jednakosti i ravnopravnosti malih ljudi i malih naroda i narodnosti, što je i dočekao. Pripadnik KPJ od prije rata, pok. Pavlović, jedan od braće Engel, jedan je od tri heroja koji su 1941. godine preko tajne radio-stanice po direktivi Partije objavili iz svog stana poziv na ustanak protiv okupatora. Kao prvoborac prošao je kroz NOB, bio na raznim rukovodećim dužnostima i dočekao svršetak rata u činu majora JNA.
U posleratnom periodu izgradnje vršio je razne odgovorne dužnosti, a među ostalima bio je izvjesno vrijeme i predstavnik naše zemlje u inozemstvu.
Njegova smrt duboko nas je potresla budući da smo bili sa njim u svakodnevnom kontaktu, jer je emocionalno bio duboko povezan sa našom malom jevrejskom zajednicom, za koju je predano i nesebično radio do posljednjih dana svoga života i mnogo joj dao.
Bio je dugogodišnji član Kuratorija i član predsjedništva općine, jedna od centralnih ličnosti jevrejskog života u Zagrebu, kvalificiran za to po bogatoj jevrejskoj erudiciji. Odlikovan je sa šest ordena i medaljom za hrabrost.
Nad grobom su se od njega oprostili drug Baković ispred Sindikata SBOTIČ-a prije rata i drug Dragan Volner ispred Jevrejske opštine u Zagrebu.
Pokojnik je ostavio suprugu Editu i kćerku Tanju, te ostalu obitelj, pa im izražavamo najdublje saučešće, a pokojniku neka je vječna hvala i slava za sve što je učinio za života. Njegovo ime i rad ostat će nam u trajnoj uspomeni.
Dragan Volner
Jevrejski pregled, 9-10, 1979

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License