Pavle Sosberger Nasi Sugradani Jevreji

http://www.mefeedia.com/watch/36782102

Pavle Šosberger
Naši sugrađani Jevreji

Pavle Šosberger, ugledni član Jevrejske opštine Novi Sad i njen nekadašnji predsednik, objavio je svoju devetu knjigu. Svako ko se imalo zanima za Jevreje i njihovu sudbinu u Vojvodini, morao se sresti bar sa jednom od tih devet knjiga. Pomenimo samo neke: Jevreji u Vojvodini, Sinagoge u Vojvodini, Šetnja novosadskom čaršijom, Osnovni pojmovi je-vrejskih običaja i religije. Vredni i postojani istraživač prošlosti, iako devedesetogodišnjak, i ovim naslovom svedoči zapovest pamćenja i sećanja.
Knjiga Naši sugrađani Jevreji – biografije, zapravo je leksikon sa bezmalo dve stotine i četrdeset odrednica, biografskih zapisa i dva priloga. Prvi prilog sledi koncepciju knjige i sadrži sećanje na nekoliko ljudi koji su kao deca doživeli i preživeli novosadsku raciju. Drugi prilog je u neku ruku dopuna autobiografske odrednice iz knjige. U njemu je beleška o nagradi Šajber Šandor, koju je Pavle Šos-berger dobio 3. marta 2011. u Budimpešti. „Ovu na-gradu dodeljuje mađarska vlada izuzetnim stvaraoci-ma na polju judaistike, hebraistike, jevrejske vere kao i za toleranciju i dijalog između nejevreja i Jevreja.”

Gordana Todorić

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License