Pavle Ilija M Goranin
dPavlegoraninilija.JPG

PAVLE GORANIN-ILIJA
Rođen 13. X 1915. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Pravnik. CIan KPJ od 1936. U NOB stupio 1941. Poginuo 22. I 1944. u Žunovi, kod Vlasenice. Za narodnog heroja proglašen 15. V 1944. godine.
Studirao je prava. Kao student pripadao je naprednoj omladini. Diplomirao je 1938. godine. Bio je jedan od pokretača i potpisnika poznatog proglasa bosansko-hercegovačkih stu¬denata od 1937. godine, kojim se tražila autonomija Bosne i Hercegovine. Radio je u društvu »Petar Kočić" i u drugim naprednim studentskim udruženjima. Bio je veoma iskusan u organizovanju ilegalne partijske tehnike, u kojoj su umnožavani partijski propagandni materijali. Posle završenih studija radio je u advokatskim kancelarijama. U to vreme sa narodnim herojima Hasanom Brkićem i Avdom Humom razvio je punu aktivnost za ujedinjenje svih naprednih i demokratskih elemenata. Organizovao je štrajk u fabrici »Ključ«. Posle svake političke akcije bio je hapšen, kažnjavan i proganjan.
Od 1937. godine stalno je živeo u Sarajevu. Bio je jedan od glavnih oslonaca grupi partijskih rukovodilaca koji su vršili reorganizaciju Komunističke partije Jugoslavije. Bio je član, a zatim i sekretar Mesnog komiteta Partije za Sarajevo. Od 1939. godine bio je član komisije za rad sa omladinom, koja je pomojala pri Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercego¬vinu. Nešto kasnije postao je i član Centralnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Kao delegat učestvovao je na pokrajinskoj partijskoj konferenciji 27. i 28. jula 1940. godine.
I poslije kapitulacije Jugoslavije radio je u Mesnom komitetu Partije u Sarajevu. Juna 1941. godine ustaški agenti i gestapovci bili su mu ušli u trag i uhvatili ga na ulici. Međutim, Ilija je uspeo da im se istrgne iz ruku i da pobegne pravo na Romaniju sa Slavišom Vajnerom Čičom i Slobodanom Principom - Seljom stvorio je Prvu udarnu grupu na Romaniji, a ubrzo zatim i prvi partizanski odred, u kome je bio politički komesar.
Nešto kasnije Pavle je postao zamenik političkog komesara Grupe udarnih majevičkih bataljona: iz nje je izrasla Majevička brigada, u kojoj je bio on prvi politički komesar. Na čelu brigade prošao je kroz mnoge okršaje u Petoj neprijateljskoj ofanzivi. Šesta brigada postala je udarna sila koja se uspešno obračunavala sa četničkim brigadama. U kritičnim danima na Romaniji, kad je četnička izdaja bila na vrhuncu, ti februaru 1942. godine sam je otišao među četnike koji su održavali zbor u Sokolovićima i ne strahujući za svoj život rekao im je u lice istinu o izdaji Draže Mihajlovića i njegovih oficira.
U jesen 1943. godine postao je politički komesar Dvadeset sedme divizije. Pošto je njegova divizija probila posljedni neprijateljski obruč u njemačkoj ofanzivi krajem 1943. godine, i' kada su prošle sve opasnosti, njemački avioni su iznenada bombardovali selo u kome se nalazio Štab Dvadeset sedme divizije. Pavle je poginuo od eksplozije bombe koja je pogodila zgradu.
U narodnooslobodilačkom ratu poginuo je i njegov brat, a otac mu je stradao od fašističkog terora.
Iz Zbornika narodnih heroja Jugoslavije

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License