Parobrodi Ili Slepovi

PAROBRODI ILI ŠLEPOVI
Stočni vagoni u koje su pirotski Jevreji utovareni nisu otvarani od Pirota do Loma. Nisim Abravanel, koji je u Pirotu na nosilima ubačen u vagon, umro je na putu i u Lomu je izbačen njegov leš. Kada su u Lomu vagoni otvoreni prvi put, bilo je nekoliko pokušaja bekstva, ali je samo nekolicini to uspelo.
U Lomu, bugarskom gradu na obali Dunava, bili su ukotvljeni parobrodi spremni da prime Jevreje iz Pirota i iz gradova Trakije (Belomorja): Ksanti, Drama, Seres, Demir Hisar, Đumurdžina i dr.
U zvaničnim izveštajima govori se o četiri parobroda: "Karađorđe", "Car Dušan", "Saturnus" i "Vojvoda Mišić". Nema pomena ni o kakvim šlepovima.
Ukrcavanjem u brodove komandovao je lično glavni komesar Aleksandar Belev, koji je u Lom došao specijalno za tu priliku.
20. marta u 14:00 krenuo je brod "Karađorđe" sa 1.100 duša;
20. marta u 20:30 krenuo je brod "Vojvoda Mišić" sa 877 duša;
21. marta u 20:00 krenuo je brod "Saturnus" sa 1.256 duša;
22. marta u 19:30 krenuo je brod "Car Dušan" sa 986 duša.
U Lomu je za dva dana u brodove utovareno ukupno 4.219 duša.
Plovidba uz Dunav do Beča trajala je 10 dana, a onda su opet prebačeni u stočne vagone. Preko stanice Malkinija stigli su u logor smrti Treblinka, odakle se niko vratio nije!
Do "Konačnog rešenja" Jevreji u Srbiji - Ženi Lebl

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License