Paracin

JEVREJI U PARAĆINU
Prema rezultatima popisa stanovništva, 1895.godine u Paraćinu je živelo 30 Jevreja.

LEON AMAR, rodjen oko 1890.godine, sin Avrama S.Amara (1842-1918.) i Mazal Mevorah (1862-1936). Kao pravnik bio saradnik časopisa Arhiv. Pisao je i za magazin Naš jezik. Radio je kao sudija u Paraćinu do Drugog svetskog rata.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License