Papo S Renika

Papo-Zuric Sante Renika, krojačica, rodjena u Derventi 1919 godine. Naprednom pokretu pristupila pre rata i aktivno delovala u sindikatu. U NOV od 1941. godine. Borac u Birčanskom partizanskom odredu, a zatim u jedinicama 6.proleterske istočnobosanske brigade. Bila je pomocnik referenta saniteta te brigade, referent saniteta 3. Bataljona 3. brigade XVII divizije, a zatim I bolničarka u partizanskim bolnicama br.13 i 43 u Italiji. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. (po Jaši Romano i Lili Papo)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License