Ozerovic Manojlo

Manojlo (Manfred Maša) Ozerović roden je u Beogradu 29. jula 1891. godine u uglednoj, staroj jevrejskoj porodici. Osnovnu školu je završio u Beogradu, a gimnaziju u Drezdenu. Po povratku u Beograd neko vreme je pohađao "Realku" (zgrada današnjeg Pedagoškog muzeja), a zatim se upisao na Pravni fakultet. Kada je izbio rat 1914. godine, kao apsolvent prava, prijavio se za dobrovoljca. Učesnik je kolubarske bitke i bitke na Ceru. Dok je bio na položaju "Batušan" ranjen je kao narednik-đak 3. čete 4. bataljona pešadijskog 20. puka I poziva. Prebačen je prvo u rusku, a zatim u bugarsku bolnicu. Posle izvesnog vremena Bugari su ga, kao teškog invalida, prebacili u Bugarsku u ropstvo. Vraća se u Beograd pred kraj rata i ubrzo postaje član redakcije lista Pravda.
Pre venčanja sa Jelenom Krstić iz okoline Skadra, prelazi u pravoslavlje i dobija ime Manojlo. Po osnivanju novinske agencije Avala u Beogradu (oktobra 1919), postaje šef njene spoljne službe 1. februara 1920. godine. U agenciji je radio do aprila 1941. godine na dužnosti glavnog urednika, kada odlazi u izbeglištvo u Italiju. Po povratku u Beograd, hapsi ga Gestapo zbog jevrejskog porekla i šalje u logor na Banjici 21. juna 1943, da bi bio već 27. avgusta prebačen u logor Aušvic. Kao invalid, ubrzo je streljan.
M. Ozerović je bio član beogradske sekcije Jugoslovenskog novinarskog udruženja od 1. 1. 1920. godine. Kao dopisnik većeg broja stranih listova bio je član i Udruženja strane štampe u Beogradu. Pored novinarskog rada, bavio se pisanjem i prevođenjem sa engleskog, nemačkog, francuskog i španskog jezika. Preveo je sledeća dela: Cirkus od Dž. Tilija, Istorija sveta od H. Dž. Velsa, Čovečanstvo od H. Dž. Velsa, (zajedno sa Milanom Nedićem), Lik stvari koje dolaze od H. Dž. Velsa, Kemal paša-Sivi vuk od H. C. Armstronga, Bizmark od E. Ludviga, Kolumbo od B. Ibanjesa i Alah je velik od Esad Beja.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License