Otkrivanje Raka Preko Daha

Otkrivanje raka preko daha
Grupa izraelskih naučnika razvila je sistem, nazvan "elektronski nos", uz pomoć kojeg je, preko daha, moguće dijagnostikovati da li je određena osoba obolela od raka debelog creva, dojke, prostate ili pluća.
Naučnici koji su sproveli istraživanje, objavljeno u "Britanskom časopisu o raku", zaključili su da razvoj tumora prate genske i proteinske promene koje mogu da izazovu emitovanje određenih organskih sastojaka prisutnih u dahu, pa su pokušali da utvrde da li se uz pomoć nanoreceptora, koji predstavljaju "veštački nos", može otkriti da li je određena osoba obolela od raka.

Ispitivanje, obavljeno na 177 dobrovoljaca starosti od 20 do 75 godina, među kojima su neki bili oboleli od različitih oblika tumora, pokazalo je da "elektronski nos" omogućava ne samo da se napravi razlika između "zdravog" i "bolesnog" daha, već i da se utvrde različite vrste daha u zavisnosti od vrste raka.

Iako preliminarni, ti rezultati bi mogli da omoguće razvoj jednostavnog, jeftinog i pre svega neinvazivnog testa za dijagnostikovanje raka. Tim testom bi, kako ističu naučnici, mogla i da se procenjuje reakcija organizma na određenu terapiju i prevremeno otkriva ponovna pojava bolesti tokom rutinske zdravstvene kontrole.

NEKAD I SAD Godina 1 Broj 6 Novembar/Decembar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License