Osijek Preziveli

Altarac Albert, 1891, Vlasenica, trgovac, Županijska 37
Altarac Malvina, 1897, Osijek, domaćica, Županijska 37
Altarae Dr. Kaimi, 1905, Travnik, profesor, Reisnerova 43
Altarac Lorica, 1911, Sarajevo, domaćica, Beckersova 16
Altarac Laura, 11 godina, Beckersova 16
Altarac Teodora, 1918, Bernja, službenik, Županijska 37
Altarac Vlado, 1945, Županijska 37
Atijas Jakov, 1904, Bijeljina, professor, Beogradska 10
Atijas Ema, 1907, Bijeljina, domaćica, Beogradska 10
Aufferber Miro, 1913, Djakovo, službenik, Trg Ujedinjenja 3
Auslander Drago, 1929, Vinkovci, student, Turkovićeva 14
Bauer Albert, 1884, Retfala, Reisnerova 66
Bauer Hinko, 1895, Osijek, službenik, Beogradska 26
Bauer Julka, 1895, Bjelovar, domaćica, Beogradska 26
Berger Geza, 1893, Aljmas, službenik, Beogradska 45
Berger Mira, 25 yrs., Beogradska 45
Berger Bella, 1895, Novi Sad, domaćica, Beogradska 45
Beutel Dragutin, 1906, Budapest, službenik, Gundulićeva 79
Beutel ElIa, 1907, Podr. Sv. Ivan, domaćica. Gundulićeva 79
Bihler Makso, 1872, Mali Citenj, trgovac, Samačka 5
Bihler Ivo, 21 godina, Samačka 5
Bihler Elza, 1891, Osijek, domaćica, Samacka 5
Bittel Amalija, 1888, Dolina, domaćica, Rokova 15
Bittel Oskar, 1913, Osijek, službenik, Rokovo 15
Bittel Stefica, 1908, Zagreb, domaćica, Rokova 15
Boskovic Antun, 1900, Koska, službenik, Beogradska 10
Boskovic Mira, 1918, domaćica, Beogradska 10
Boskovic Herman, 1863, Lovas, Beogradska 10
Boskovic Albertina, 1872, Suhopolje, domaćica, Beogradska 10
Blum Lilly, 1923, Osijek, domaćica, Zagrebačka 18
Brajer Robert, 1906, Sarajevo, službenik, Ilirska 53
Brajer Dora, 1912, Ljubljana, domaćica, Ilirska 53
Brod Ljuba, 1907, Osijek, službenik, /privremena adresa/ Valpovo
Brod hobert, 14 godina /privremena adresa/ Valpovo
Brull Rene, 1920, Osijek, trgovac, Strosmajerova 8
Bukseg Ivana, 1875, Našice, domaćica, Sokolska 7
Cerkovski Arnold, 1908, Dalj, trgovac, Županijska 21
Cerkovski Vlado, 5 godina, Županijska 21
Cerkovski Ela, 1916, Osijek, domaćica, Županijska 21
Cerkovski Zdenka, 1923, Lačić, službenik, Franjina 5
Dirnbach Samuel, 1891, Osijek, trgovac, Neumanova 6
Dirnbach Sasa, 8 godina, /KATOLIK/, Neumanova 6
Dirnbach Marijan, 3 godine, /KATOLIK/, Neumanova 6
Dirnbach Ani, /KATOLIK/, domaćica, Neumanova 6
Dzialovski Ilonka, 1915, Osijek, domaćica, /privremena adresa/ Crikvenica
Eškenazi Sarina, 1927, Sarajevo, domaćica, Neumanova 6"
Feuer Djuro, 1901, Senta, trgovac, Vukovarska cesta 6
Feuer Luci, 1905, Prelog, domaćica, Vukovarska cesta 6
Fišer Emilija, 1876, Osijek, domaćica, Trumbićeva 6
Fišer Hermina, 1922, Osijek, službenik, Reljkovićeva ul.
Fleišer Adolf, 1881, Ledenik, trgovac, Našička 15
Fleišer Dragica, 15 godina, /KATOLIK/, Našička 15
Fleišer Terezija, Vardomb, /KATOLIK/, domaćica, Našicka 15
Frank Jelisava Elza, 1920, Osijek, krojačica, Starčevićeva 10/II
Frank Rafael, 1937, Djakovo, student, Reljkoviceva 4
Fris Mirko, 1895, Osijek, trgovac, Radićeva 44
Feldman Bela, 1914, Tarnopol, vozač, Ružina 2
Gereg Julijo, 1895, Kratovo, vlasnik hotela, Preradovićevo set. 7
Gereg Ivo, 9 godina, /KATOLIK/, Preradovicevo set. 7
Gereg Josipa, 1898, Vukovar, /KATOLIK/, domaćica, Preradovićevo set. 7
Gereg Lili, 1924, Osijek, domaćica, Samačka 5
Glied Jakov, 1884, D. Motičina, trgovac, Blažićeva 3
Glied Serafina Dragica, 1888, St. Kiralji, domaćica, Blažićeva 3
Gerstmnn Verica, /kćerka Altarac Teodora/, 1940, Zagreb, Županijska 3
Goldsmid Berta, 1893, Kratovo, domaćica, Samacka 5
Gotfrid Helena, 1897, Kolosvar, domaćica, Kolarićeva 4/1
Gotfrid Viola, 20 godina, Kolarićeva 4/1
Gotfrid Eva, 18 godina, Kolarićeva 4/1
Gotfrid Margita, 18 godina Kolarićeva 4/1
Goldstein Herman, 1900, Osijek, vrtlar, Rokova 6
Goldstein Anita, 1903, Pula, domaćica, /KATOLIK/, Rokova 6
Goldberger Sasa, 1932, Vrpolje, student, Zagrebacka 12
Grunbaum Marija, 1887, Grgetel, domaćica, Jezuitski trg 5
Grunbaum Dr. Dragutin, 1906, Virovitica, lekar, Jezuitski trg 5
Grunbaum Flora, 1878, Djakovo, domaćica, Zagrebačka 12
Grunbaum Vlado, 1904, Osijek, službenik, Zagrebačka 12
Grunbaum Branko, 16 godina, /KATOLIK/, Zagrebačka 12
Grunbaum Margareta, 1909, Nermanci, /KATOLIK/, domaćica, Zagrebačka 12
Gunsberger Dr. Oskar, 1896, Gradište, lekar, /sada u Armiji/
Heller Olga, 1922, Osijek, fabrikant, Strosmajerova 8/1
Herrmann Makso, 1909, Osijek, trgovac, Njeguševa 2/1
Herrman Ruzica, 4 godine, /KATOLIK/, Njeguševa 2/1
Herrman Dragutin, 3 godine, /KATOLIK/, Njeguševa 2/1
Herrman Stanka, 1911, Vidovec, /KATOLIK/, domaćica, Njeguševa 2/1
Herlinger Marija, 1892, domaćica, Mihanovićceva 3
Herlinger Liana, 22 godina, Mihanoviceva 3
Rerskovic Oskar, 1908, Dalj, farmaceut, /privremena adresa/ Split
Herskovic Noemi, 8 godina, Ružina 36
Herskovic Dragica, 1912, Osijek, službenik, Ružina 36
Hochberger Berta, 1897, Cepin, domaćica, Beogradska 29
Hochberger Lili, 1923, Osijek, službenik, Beogradska 29
Rom Ignjo, 1894, Osijek, trgovac, Radićeva 44
Rom Selma, 1900, Osijek, domaćica, Radićeva 44
Jung Jelka, 1895, Bosnjaci, domaćica, Turkovićeva 14
Jung Vlado, 17 godina, Turkovićeva 14
Jung Leo, 24 godine, Turkovićeva 14
Kaiser Dr. Makso, 1877, Djakovo, zubar, Starčevićeva 22
Kaiser Livija, 1889, Osijek, domaćica, Starceviceva 22
Kirsner Paula, 1897, Osijek, domaćica, Beogradska 49
Kirsner Jakob, 1894, OsiJek, trgovac, Koranska 12
Kirsner Julijana, 1901, G. Bebrina, domaćica, Koranska 12
Klein Mavro/Branko/, 1883, Vojka, službenik, Nova 108
Kohn Bela, 1902, St. Gradac, krojač, Retfala Zrinjska 11
Kohn Ivan, 6 godina, /KATOLIK/, Retfala Zrinjska 11
Kohn Emil, godinu dana star, /KATOLIK/, Retfala Zrinjska 11
Kohn Ana, 1907, Retfala /KATOLIK/, domaćica, Retfala Zrinjska 11
Kolb Gjula, 1891, Debrecin, konobar, Ramska 10
Kolb Gizela, 20 godina, /KATOLIK/, Ramska 10
Kolb Aleksander, 17 godina, /KATOLIK/, Ramska 10
KolbRozalija, 14 godina, /KATOLIK/, Ramska 10
Kolb Juliska, 8 godina, /KATOLIK/, Ramska 10
Kolb Ethel, 1896, Pecuh, /KATOLIK/, domaćica, Ramska 10
Kornhauser Vilim, 1891, Kaštel Savnik, Trg Slobode 12
Kovač Dr. Iso, 1891, Osijek, lekar, Starčevićeva 9/1
Kovač Dita, 1891, domaćica, Starceviceva 9/1
Kovač Ivo, 1920, Osijek, studovica med., Starčevićeva 9/1
Kovač Mira, 1920, Vukovar, domaćica, Starčevićeva 9/1
Krešić Jelka, 1895, Vocin, domaćica, Krezmina 10
Lang Alfred, 1895, Gabos, fabrikant, Desatičina 25
Lang Viktorija, 1896, Wien, /KATOLIK/, mlinar, Desatičina 25
Lang Fanika, 1879, Vladimirevci, domaćica, Radićeva 33
Lang Vladimir, 1925, Osijek, vozač, Centralna auto rad. III. J. A.
Labunjec Lea, 1885, Anopolj, domaćica, Strosmajerova 8
Labunjec Agika, 1927, Bratislava, službenik, Strosmajerova 8
Labunjec Tatjana, 2 godina, Strosmajerova 8
Lichtental Samuel, 1883, Osijek, vlasnik restorana, Ružina 2
Lichtental Jelisaveta, 1889, Osijek, domaćica, /KATOLIK/, Ruzina 2
Lichtental Josip, 1900, Osijek, staklar, Vukovarska cesta 20/1
Lichtental Marija, 1904, Pecuh, /KATOLIK/ Vukovarska cesta 20/1
Lichtental Dragutin, 23 godina, /KATOLIK/ Vukovarska cesta 20/1
Lichtental Stjepan, 19 godina, /KATOLIK/ Vukovarska cesta 20/1
Lichtental Andrija, 19 godina, /KATOLIK/ Vukovarska cesta 20/1
Lichtental Vilim, 16 godina, Icatho1ic/, Vukovarska cesta 20/1
Lichtental Vlado 9 godina, /KATOLIK/ Vukovarska cesta 20/1
Lowy Walter, 1892, Horozdiovitz, trgovac, Kačićeva 8
Langfelder Otto, 1915, Djakovo, službenik, Županijska 12
Maler Julijo, 1889, Laciei, poslovni čovek, Desatićina 7
Maler Zora, 25 godina, Desatićina 7
Maler Lujza, 1896, Uljanik, domaćica, Desatićina 7
Maler Tena, 1903, Uljanik, službenik, Franjina 5
Margulies Dr. Lazar, 1887, Krakov, lekar, Layeva 7
Mautner Frida, 1878, Sl. Požega, domaćica, Beckersova 16
Meder Cilika, 1921, Sarajevo, domaćica, Layeva 30
Neubauer Ladislav, 1896, Osijek, službenik, Filipovićeva 7/1
Neubauer ElIa, 1908, St. Jankovci, domaćica, Filipovićeva 7/1
Neumann Irena, 1891, Osijek, domaćica, /privremena adreasa/ Zagreb
Njemcov Misko, 1895, Horoceikov, konfekcionista, Frankopanska 162
Pleša Ilka, 1883, Cacinci, domaćica, Reisnerova 111
Pollak Dr. Miroslav, 1898, Požega, profesor, Podgradje 28
Pollak Terezija, 1903, Voćin, /KATOLIK/, domaćica, Podgradje 28
Preis Helena, 1876, Bonjhad, domaćica, Gundulćeva 6
Pucarin Bella, 1879, Vinkovci, domaćica, Pejačevićeva 5
Racz Dr. Akos, 1872, Lengyelfalu, San. major I. pension, Beogradska 26
Racz Olga, 1887, Osijek, domaćica, Beogradska 26
Rechnitzer Illy, 1917, Senta, domaćica, Sokolska 23
Rechnitzer Drago, 1924, Osijek, student, Sokolska 23
Rechnitzer Ivo, 1928, Osijek, student, Sokolska 23
Roder Mila, 1899, domaćica, Sokolska 17
Rosenberg Mira, 1939, Vinkovci, dete, Koranska 12
Rosenberg Franjo, 1908, Belišće, službenik
Rubinstein Julije, 1898, Osijek, pekar, Vukovarska cesta
Sekler Srecko, 1901, Osijek, trgovac, Sokolska 7
Sekler Josip, 1883, Osijek, trgovac, Blaziceva 20
Sekler Lujza, 1891, Uljanik, domaćica, Blažićeva 20
Silard Melanija, 1893, Osijek, domaćica, Kolarićeva 4
Silard Edita, 26 godina, Kolariceva 4
Singer Herman, 1920, Osijek, službenik
Sorger Karlo, 1911, Sarajevo, muzičar, Prilaz 25
Sorger Darko, 2 godine, /KATOLIK/, Prilaz 25
Sorger Djurdjica, 1921, Zagreb, /KATOLIK/, domaćica, Prilaz 25
Szoke Nikola, 1917, Novi Vrbas, fotograf, Kapucinska 15/I
Szoke Josefina, 1880, Glina, domaćica, Trumbiceva 6
Schlesinger Imre, 1910, Macute, službenik, Reisnerova 97
Scholem Jacques, 1905, Tom, Riblji trg
Šmukler Dr. Vilim, 1888, Odesa, lekar, Masarikova 7
Šmukler Isabela, 24 godine, Masarikova 7
Šmukler Rut, 18 godina, Masarikova 7
Šmukler Julija, 1897, Odesa, domaćica, Masarikova 7
Špicer Mavro, 1903, Čadjavica, trgovac, Aleksandrova 10/II
Špicer Mirjam, 15 godina, Aleksandrova 10/II
Špicer Lea, 12 godina, Aleksandrova 10/II
Špicer Ilonka, 1909, Subotica, domaćica, Aleksandrova 10/II
Štajn Alfred, 1912, Osijek, zubar, Franjina 3
Štajn Lidija, 3 godina, Franjina 3
Štajn Vilma, 1918, Budapest, domaćica, Franjina 3
Štajn eng. Feliks, 1899, Osijek, inženjer, Nova 103
Štajn Zdenko, 13 godina, Nova 103
Štajn Reli, 1909, Maribor, domaćica, Nova 103
Stein Dr. Hinko, 1903, Wien, trgovac, Filipovićeva 7
Sternberg Drago, 1923, Tuzla, student, Kolariceva 3
Sternberg Makso, 1885, Orohovica, salesman, M. Gubca 15
Sternberg Sarlota, 1897, V. Varadin, domaćica, Strosmajerova 8
Sternberg Marija, 18 godina, Strosmajerova 8
Sternberg Vilma, 1923, Darda, student, Hutlerova 20
Stern Vilim, 1902, B. Palanka, trgovac, Retfala-Strosmajerova 164
Stern Zvonko, 17 godina, /KATOLIK/, Retfala-Strosmajerova 164
Stern Vlado, 12 godina, /KATOLIK/, Retfala-Strosmajerova 164
Stem Miroslav, 7 godina, /KATOLIK/, Retfala-Strosmajerova 164
Stern Ivica, godinu dana star, /KATOLIK/, Retfala-Strosmajerova 164
Stern Edita, 2 godine, /KATOLIK/, Retfala-Strosmajerova 164
Stem Jelisaveta, 1919, Mitrovica, /KATOLIK/, domaćica, Retfala-Strosm. 164
Stern Vladimir, 1902, Cabuna, službenik, Podgradje 14
Straus Vilim, 1894, Retfala, bravar, Dunavska 65
Straus Srećko, 25 godina, /KATOLIK/, Dunavska 65
Straus Agneza, 1899, Osijek, /KATOLIK/, domaćica, Dunavska 65
Sifer Aleksandar, 1911, Osijek, službenik, Ružina 65
Švarc Ervin, 1902, Vukovar, pozorišni glumac, Židov. bog. opština
Svadron Hinko, 1915, SL. Požega, zubar, Beckersova 16
Svadron Ana, 1912, /KATOLIK/, domaćica, Beckersova 16
Turkl Elza, 1895, Sl. Brod, trgovac, Jegerova 18
Ungar Mirko, 1898, Barc, krojač, Podgradje 24
Ungar Slava, 1896, Novska, /KATOLIK/, domaćica, Podgradje 24
Ungar Aleksander, 1904, Strosmajerova 7
Vamoser Sofija, 1890, Budapest, domaćica, Beogradska 39
Vinski Dr. Pavle, 19.06, Vukovar, pravnik, Beogradska 55
Vinski Dragan, 3 meseca staro dete, Beogradska 55
Vinski Ljubica, 1909, Osijek, /PRAVOSLAVAN/, domaćica, Beogradska 55
Volf Leo, 1889, Osijek, trgovac, Radićeva 2
Volf Elza, 1896, Bezdan, domaćica, Radićeva 2
Wachsman Ludvig, 1890, Pincov, pekar, Divaldova 222
Wachsman Elza, 1897, Rasteter, domaćica, Divaldova 222
Wegner Elisabeta, 1893, Sombor, domaćica, Radićeva 44
Weiss Matild, 1879, Osijek, domaćica, Radićeva 44
Weissmann Dr. Karlo, 1891, Virovitica, lekar, Pejaceviceva 37
Weissmann Ruth, 17 godina, Pejačevićeva 37
Weissmann Luna, 1899, domaćica, Pejačevićeva 37
Wertheimer Vjekoslav, 1924, Darda, student, Trumbićeva 14
Zentner Dr. Pavao, 1894, Osijek, lekar, Vojna bolnica
Zentner Vera, 17 godina, Vojna bolnica
Zentner Lea, 15 godina, Vojna bolnica
Zentner Terezija, 1906, Osijek, /KATOLIK/, domaćica, Vojna bolnica
Zimmermann Eta Tereza, 1873, Subotica, domaćica, Radićeva 16
Zimmermann Leo, 1901, Osijek, službenik, Radićeva 16

PROJEKAT STRANICE EL MUNDO SEFARAD - POPIS PREŽIVELIH JEVREJA U JUGOSLAVIJI POPISANIH DO JUNA 1945

[[social blinklist,blogmarks,connotea,del.icio.us,digg,fark,feedmelinks,furl,linkagogo,newsvine,netvouz,reddit,simpy,spurl,wists,yahoomyweb,facebo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License