Odnosi Jugoslavija Izrael

Jugoslavija-lzrael Izrael i Jugoslavija

SVI SU BILI IZNENAĐENI

NIN, 11.6.1989
Tekst je digitalizovan i prenešen na strancu uz dozvolu glavnog i odgovornog urednika NIN-a od 31.7.2008. godine.

POGLED UNATRAG - POGREŠNA PREMISA

Dušan Simić, NIN, 11.6.1989, Tekst je digitalizovan i prenešen na strancu uz dozvolu glavnog i odgovornog urednika NIN-a od 31.7.2008. godine.

S KIM NEMAMO ODNOSE - KAKO NAS U IZRAELU ZASTUPAJU

Stevan Nikšić, NIN, 11.6.1989, Tekst je digitalizovan i prenešen na strancu uz dozvolu glavnog i odgovornog urednika NIN-a od 31.7.2008. godine.

KAKO SU PREKINUTI ODNOSI S IZRAELOM

Sava Dautović, 26. novembar 1989 - NIN, Tekst je digitalizovan i prenešen na strancu uz dozvolu glavnog i odgovornog urednika NIN-a od 31.7.2008. godine.

DIPLOMATIJA (1)

Izrael je 1967. pribegao samoodbrani!
Jaša Almuli, 15. april 1990. - NIN, Tekst je digitalizovan i prenešen na strancu uz dozvolu glavnog i odgovornog urednika NIN-a od 31.7.2008. godine.

DIPLOMATIJA (2)

Zašto je Tito prekinuo odnose sa Izraelom
Jaša Almuli, NIN - 22. april 1990.,Tekst je digitalizovan i prenešen na strancu uz dozvolu glavnog i odgovornog urednika NIN-a od 31.7.2008. godine.

NIN U IZRAELU - GENERALI I PESNICI

Posle 22-godišnjeg prekida diplomatskih odnosa dve zemlje Moma Dimić, 25. jun 1989 - NIN, Tekst je digitalizovan i prenešen na strancu uz dozvolu glavnog i odgovornog urednika NIN-a od 31.7.2008. godine.

RAT SA EGIPTOM I „IZRAELSKA AGRESIJA")

(„Zašto je Tito prekinuo odnose sa Izraelom", NIN br. 2050 i 2051) , Danilo Ružić, 6. maj 1990. - NIN, Tekst je digitalizovan i prenešen na strancu uz dozvolu glavnog i odgovornog urednika NIN-a od 31.7.2008. godine.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License