Odluka Ravnateljstva Za Javni Red I Sigurnost

ODLUKA RAVNATELJSTVA ZA JAVNI RED I SIGURNOST
NDH DO 30. JULA 1941. VELIKIM ŽUPAMA DA SE SVI UHAPŠENI JEVREJI I SRBI BEZ DOKAZNOG POSTUPKA UPUTE U KONCENTRACIONI LOGOR GOSPIĆ
RAVNATELTSTVO ZA JAVNI RED I SIGURNOST ZA NEZAVISNU DRZAVU HRVATSKU.
Broj: 15013/11-1941. U Zagrebu, dne 30. srpnja 1941.
Predmet: Srbi i Židovi pod sumnjom radi komunizma — postupak.
VELIKIM ŽUPAMA — S v i m a. — REDARSTVENIM RAVNATELJSTVIMA: ZAGREB, BANJA LUKA, SARAJEVO. —
U interesu javne sigurnosti imadu se svi židovi* (pokrštani ili ne), i Srbi (prešli na katolicizam ili ne), zatvoreni pod sumnjom radi komunizma, a protiv kojih inače ne predleži nikakav dokazni materijal, da bi se mogli staviti pred prijeki sud, odpremiti u sabirni logor Župskog redarstvenog ravnateljstva u Gospiću.
U vezi ovog naloga, obavijestiti i uputiti sve podložne vlasti. —
Za Dom Spremni!
M. P.
Po nalogu Ravnatelja:
PREDSTOJNIK ODSJEKA: Vutuc,3 v. r.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License