Odluka Ministra Prosvete Antuna Korosca

ODLUKA MINISTRA PROSVETE ANTUNA KOROŠCA KOJOM SE OGRANIČAVA PRAVO JEVREJSKE DECE NA UPIS U SREDNJE ŠKOLE

IV br.14097 od 15.X.1940.god.

Gospodin Ministar prosvete, pod IV br.14097 od 15.oktobra 1940 god., a na osnovu čl.1. st.2. i čl.4. Uredbe o upisu lica jevrejskog porekla za učenike univerziteta, visokih škola u rangu univerziteta, biših srednjih, učiteljskih i drugih stručnih škola, na osnovu zvaničnih podataka Ministarstva unutrašnjih poslova – Opšte državne statistike –Pov.st.br.82 od 10.oktobra 1940.god. i s obzirom da je prema popisu stanovništva od 31.marta 1931 god. na 100 državljana Kraljevine Jugoslavije van teritorije Banovine Hrvatske dolazilo 0,545 Jevreja državljana Kraljevine Jugoslavije, odlučio je: da se u sve realne i klasične gimnazije i realke koje se nalaze na teritoriji Uprave grada Beograda i u banovinama Vardarskoj, Vrboskoj, Dravskoj, Drinskoj, Dunavskoj, Zetskoj i Moravskoj može upisati u I razred školske 1940/41.godine svega 108 učenika Jevreja – državljana Kraljevine Jugoslavije.

Pomenuti broj 108 podeliće se ovako na pojedine srednje škole:

U I mušku realnu gimnaziju u Beogradu upisaće se 11 /jedanaest/

U III mušku realnu gimnaziju u Beogradu upisaće se jedan /1/

U VI mušku realnu gimnaziju u Beogradu upisaće se jedan /1/

U IX mušku realnu gimnaziju u Beogradu upisaće se tri /3/

U Realku u Beogradu upisaće se tri /3/

U I žensku realnu gimnaziju u Beogradu upisaće se tri /3/

U II žensku realnu gimnaziju u Beogradu upisaće se jedan /1/

U III žensku realnu gimnaziju u Beogradu upisaće se jedan /1/

U IV žensku realnu gimnaziju u Beogradu upisaće se četiri /4/

U V žensku realnu gimnaziju u Beogradu upisaće se jedan /1/

U Nepotpunu žensku realnu gimnaziju u Beogradu upisaće se jedan /1/

U Mušku realnu gimnaziju u Zemunu upisaće se jedan /1/

U Realnu gimnaziju u Pančevu upisaće se dva /2/

U žensku gimnaziju » Kr.Marije« u Skoplju upisaće se četiri /4/

U Mešovitu realnu gimnaziju u Bitolju upisaće se četiri /4/

U Realnu gimnaziju u Štipu upisaće se tri /3/

U Realnu gimnaziju u Prištini upisaće se jedan /1/

U Realnu gimnaziju u Murskoj Soboti upisaće se jedan /1/

U I mušku realnu gimnaziju u Sarajevu upisaće se četiri /4/

U II mušku realnu gimnaziju u Sarajevu upisaće se pet /5/

U I žensku realnu gimnaziju u Sarajevu upisaće se tri /3/

U II žensku realnu gimnaziju u Sarajevu upisaće se četiri /4/

U Realnu gimnaziju u Tuzli upisaće se jedan /1/

U Realnu gimnaziju u Bijeljini upisaće se jedan /1/

U Mušku realnu gimnaziju »Kr.Aleksandra« u Novom Sadu upisaće se pet /5/

U II mušku realnu gimnaziju u Novom Sadu upisaće se jedan /1/

U žensku realnu gimnaziju u Novom Sadu upisaće se četiri /4/

U Realnu gimnaziju u Rumi upisaće se jedan /1/

U Mušku realnu gimnaziju u Subotici upisaće se tri /3/

U žensku realnu gimnaziju u Subotici upisaće se četiri /4/

U Realnu gimnaziju u Somboru upisaće se dva /2/

U Realnu gimnaziju u Vel.Kikindi upisaće se dva /2/

U Realnu gimnaziju u Novom Vrbasu upisaće se jedan /1/

U Realnu gimnaziju u Bačkom Petrovcu upisaće se jedan /1/

U Realnu gimnaziju u Petrovgradu upisaće se pet /5/

U Realnu gimnaziju u Kos.Mitrovici upisaće se jedan /1/

U I mušku realnu gimnaziju u Nišu upisaće se jedan /1/

U žensku realnu gimnaziju u Nišu upisaće se jedan /1/

U Realnu gimnaziju u Pirotu upisaće se jedan /1/

U realne i klasične gimnazije i realke, koje nisu pomenute u ovoj odluci, ne može se upisati u I razred školske 1940/41.godine nijedan učenik Jevrejin.
Prilikom upisa učenika Jevreja u I razred prema navedenom broju, prvenstvo će imati oni koji su najbolji po uspehu i vladanju, a uz to su siromašnog stanja.Odluku o tome donosi nastavnički savet po predlogu direktora.

Učenici koji se, s obzirom na utvrđene brojeve u ovoj odluci ne mogu upisati, prestaju biti učenici osnovne škole.Tim učenicima vratiće se naplaćene školske takse. O prednjoj odluci gospodina Ministra izveštavate se radi izvršenja.

Po naređenju Ministra prosvete,
za načelnika Odeljenja za nastavu
Drag. GALIJAN, s.r.


uredba1.jpg uredba2.jpg

ODLUKA MINISTRA PROSVETE ANTUNA KOROŠCA KOJOM SE OGRANIČAVA PRAVO JEVREJSKE DECE NA UPIS U SREDNJE ŠKOLE

NUMERUS CLAUSUS

UREDBU O UPISU LICA JEVREJSKOG POREKLA ZA UČENIKE UNIVERZITETA, VISOKIH ŠKOLA U RANGU UNIVERZITETA, VIŠIH, SREDNJIH, UČITELJSKIH I DRUGIH STRUČNIH ŠKOLA

UREDBU O MERAMA KOJE SE ODNOSE NA JEVREJE U POGLEDU OBAVLJANJA RADNJA SA PREDMETIMA LJUDSKE ISHRANE

DVE ANTISEMTISKE UREDBE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License