Od Katastrofe Sok Terapije Do Arkadije

Od katastrofe šok terapije do Arkadije

U ovom broju Lameda donosimo poglavlje iz izvrsne knjige Naomi Klajn Doktrina šoka u kome se opisuje izraelsko reagovanje na kapitalizam katastro-fe. Tržišna privreda je žilavi borac za opstanak. Na-kon 11. septembra 2001. Zapad je shvatio da demo-kratija nije više samo liberalno i otvoreno društvo, već permanentna borba protiv globalnog terorizma. Kritičko pero Klajnove upereno je protiv Čikaške ekonomske škole Miltona Fridmana, kao vinovnika skoro svih zala našeg vremena, ali mi znamo da zlo vreba sa mnogih strana, čak i poraženih, jer ako su pali režimi, kao komunistički, nisu nestali nosioci tog poretka. Često, upravo su oni koristili ideje novih konzervativaca i ukrštanjem preduzetništva sa organi-zvanim kriminalom stvorili hibrid koji postaje global-na hobotnica našeg vremena.
Ovih dana je objavljena, u izdanju beogradskog Glasnika, knjiga Sekstant filozofa i prevodioca Maria Kopića. Autor traga za duhovnim temeljima našeg doba, kako se orijentisati u ovom zamršenom vre-menu. Mogući put ka rešenju sukoba u današnjem svetu on vidi u drevmom zlatnom pravilu svetskog, univerzalnog etosa. Parafrazirajući Albera Kamija u eseju Velikodušnost tuđom krvlju, Kopić na ironičan način citira zapadne intelektualce koji nekritički osu-đuju politiku izraelske vlade. Odmerenost i ravnoteža u stavu i ovde je savet dubrovačkog filozofa.
Predstavljene su i knjige nekoliko izvrsnih pisaca današnjice, kao što su Karen Armstrong, Muharem Bazdulj, Mihail Epštejn i Google, svojevrsni simbol sveta u kome živimo. Arkadija, pojam savršenog sklada, ostaje u sferama mita.
Zahvaljujući zvučnim zapisima beogradskog novi-nara Dragoslava Simića čitaoci Lameda će u nekoli-ko sledećih brojeva biti u prilici da čuju glasove istaknutih ličnosti izraelskog javnog života. Seriju počinjemo kazivanjem generala Haima Bar Leva.

Ivan Ninić

LAMED, Broj 8, Avgust 2010
BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License