Obiteljske Fotografije I

OBITELJSKE FOTOGRAFIJE I

Mošo Elazar. Sa suprugom Esterinom Kabiljo Elazar imao je 16-ro dece Berta Elazar je bila 16 dete u toj obitelji. Pred II svetski rat ih je ostalo živo 11, a 5 je prirodnom smrću. Iz rata je samo ostalo troje živih mr ph Samuel Elazar, apotekar u Sarajevu, Sara Elazar neudata nastavnica ručnog rada I Berta Elazar Atijas. (Podaci Blanke Atijas Levi)
Mošo Elazar. Sa suprugom Esterinom Kabiljo Elazar imao je 16-ro dece Berta Elazar je bila 16 dete u toj obitelji. Pred II svetski rat ih je ostalo živo 11, a 5 je prirodnom smrću. Iz rata je samo ostalo troje živih mr ph Samuel Elazar, apotekar u Sarajevu, Sara Elazar neudata nastavnica ručnog rada I Berta Elazar Atijas. (Podaci Blanke Atijas Levi)
Mošo Elazar. Sa suprugom Esterinom Kabiljo Elazar imao je 16-ro dece Berta Elazar je bila 16 dete u toj obitelji. Pred II svetski rat ih je ostalo živo 11, a 5 je prirodnom smrću. Iz rata je samo ostalo troje živih mr ph Samuel Elazar, apotekar u Sarajevu, Sara Elazar neudata nastavnica ručnog rada I Berta Elazar Atijas. (Podaci Blanke Atijas Levi)
Mošo Elazar. Sa suprugom Esterinom Kabiljo Elazar imao je 16-ro dece Berta Elazar je bila 16 dete u toj obitelji. Pred II svetski rat ih je ostalo živo 11, a 5 je prirodnom smrću. Iz rata je samo ostalo troje živih mr ph Samuel Elazar, apotekar u Sarajevu, Sara Elazar neudata nastavnica ručnog rada I Berta Elazar Atijas. (Podaci Blanke Atijas Levi)
Berta Elazar Atijas (Podaci Blanke Atijas Levi)
Berta Elazar Atijas (Podaci Blanke Atijas Levi)
Berta Elazar Atijas na grobu Ernestine Elazar (Podaci Blanke Atijas Levi)
Berta Elazar Atijas na grobu Ernestine Elazar (Podaci Blanke Atijas Levi)
Legenda Sarajeva, Cipura Papo, sahranjena je na starom Jevrejskom groblju. Ona je prva rodica Moše Elazara. Duhovita, pametna i radišna žena. Prošla je golgotu, radila je u tvornici čarapa Ključ u Sarajevu. Odgranila je nećaka Sašu Atijasa pok. (Podaci Blanke Atijas Levi)
Legenda Sarajeva, Cipura Papo, sahranjena je na starom Jevrejskom groblju. Ona je prva rodica Moše Elazara. Duhovita, pametna i radišna žena. Prošla je golgotu, radila je u tvornici čarapa Ključ u Sarajevu. Odgranila je nećaka Sašu Atijasa pok. (Podaci Blanke Atijas Levi)
Berta Elazar Atijas, kao devojka u Beogradu sa sestrom krajnja desno Florom Elazar Rubenović i rodicom sa mužem. (Podaci Blanke Atijas Levi)
Berta Elazar Atijas, kao devojka u Beogradu sa sestrom krajnja desno Florom Elazar Rubenović i rodicom sa mužem. (Podaci Blanke Atijas Levi)
Esterina Kabiljo Elazar sa štapom sedi do nje levo njena sestra Mirjam. Stoji levo Flora Elazar Kajon Esterinina kćerka i njene rodice kćerke tete Mirjam sa zetovima.
Esterina Kabiljo Elazar sa štapom sedi do nje levo njena sestra Mirjam. Stoji levo Flora Elazar Kajon Esterinina kćerka i njene rodice kćerke tete Mirjam sa zetovima.
Jedanaestero žive djece Esterine i Moše Elazar 1914 godine,od 16-oro rodjenih, najmladja sa dudicom je Berta, 16. djete i posljednja je umrla. Tada je imala 1,5 godinu.
Jedanaestero žive djece Esterine i Moše Elazar 1914 godine,od 16-oro rodjenih, najmladja sa dudicom je Berta, 16. djete i posljednja je umrla. Tada je imala 1,5 godinu.
Esterina Elazar sedi sa cvećem prva desno sedi i njena sestra Mirjam sa kćerkama.
Esterina Elazar sedi sa cvećem prva desno sedi i njena sestra Mirjam sa kćerkama.
Jedan teferić u Doboju Mihael Atijas sa 16 godina 4 sa leve strane sa kravatom, do njega sestra,fotografija je negde iz 1920 godine.
Jedan teferić u Doboju Mihael Atijas sa 16 godina 4 sa leve strane sa kravatom, do njega sestra,fotografija je negde iz 1920 godine.
Morđika Elazar veliki intelektualac, bečki student najdraži voljeni brat Berte Elazar Atijas.
Morđika Elazar veliki intelektualac, bečki student najdraži voljeni brat Berte Elazar Atijas.
Mirta Atijas sa žutim Magen David, sestra Mihaela Atijasa, skončala u Jasenovcu.
Mirta Atijas sa žutim Magen David, sestra Mihaela Atijasa, skončala u Jasenovcu.
{$caption}
{$caption}
Flora Elazar Kajon i Mirjam Elazar Rubenović sestre Berte Elazar Atijas, skončale u Beogradu na Banjici.
Flora Elazar Kajon i Mirjam Elazar Rubenović sestre Berte Elazar Atijas, skončale u Beogradu na Banjici.
Albert Kajon poznati beogradski štampar oženjen sa Florom Elazar sestrom Berte Elazar Atijas, na fotofrafiji sa sinom Djodjom.
Albert Kajon poznati beogradski štampar oženjen sa Florom Elazar sestrom Berte Elazar Atijas, na fotofrafiji sa sinom Djodjom.
Seder većer Jevrejskih Dobojlija, Blanka Atijas nona Blanke Atijas Levi po kojoj je i dobila ime, druga sa leva sedi iznad nje je kćerka Mirta, a Mihael Atijas, drugi s desna malo je osenćen.
Seder većer Jevrejskih Dobojlija, Blanka Atijas nona Blanke Atijas Levi po kojoj je i dobila ime, druga sa leva sedi iznad nje je kćerka Mirta, a Mihael Atijas, drugi s desna malo je osenćen.
Flora Elazar Kajon sa sestrom Mirjam Rubenović u Beogradu i sinom Djodjom kada je bio mali dećak.
Flora Elazar Kajon sa sestrom Mirjam Rubenović u Beogradu i sinom Djodjom kada je bio mali dećak.
Zlata Atijas Albahari sestra Mihaela Atijasa, sa sinom,bila je najbolja šnajderka u Doboju, završila je sva obitelj u Jasenovcu.
Zlata Atijas Albahari sestra Mihaela Atijasa, sa sinom,bila je najbolja šnajderka u Doboju, završila je sva obitelj u Jasenovcu.
Debora Atijas SA MAJKOM BLANKOM Atijas, nonon Blanke Atijas Levi, skončala je u Jasenovcu. Sama je podigla 11 dece, rano je ostala udovica, i za nju se pričalo da je bila ZMAJ ŽENA.
Debora Atijas SA MAJKOM BLANKOM Atijas, nonon Blanke Atijas Levi, skončala je u Jasenovcu. Sama je podigla 11 dece, rano je ostala udovica, i za nju se pričalo da je bila ZMAJ ŽENA.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27

OBITELJSKE FOTOGRAFIJE II

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License