O Pristinskom Jevrejskom Groblju

Dva jevrejska groblja, staro i novo, govore o bitisanju Jevreja u Prištini. Izlaskom na teren 1992. godine, pronašli smo još sedam ploča i konstatovali da na celom prostoru postoji 57 grobova oštećenim prevrtanjem ploča. Otvaranjem sarkofaga i rušenjem betonskih postamenata… Ornamentika je bogata i raznovrsna a najzastupljenija je biljna, gde se javljaju stabla, pupoljci, cvetovi i lišće. Vinova loza je tradicionalni jevrejski simbol koji j eveoma čest ukras kako na nadgrobnim spomenicima, tako i u sinagogama… Novo jevrejsko groblje je u sastavu pravoslavnog. Početak sahranjivanja na tom groblju je 1992. godina, a do sada je sahranjeno 200 ljudi… Prištinski Jevreji su svojim stogodišnjim životom u Prištini aktivno učestvovali u njenom razvoju čineći sve zajedno sa svojim sugrađanima da bi je prilagodili vremenu i prostoru. Zajedno su stvarali identitet ovog grada, ugradivši svoj duh.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License