Novembar Studeni 2013

1 Novembar
2 Novembar
3 Novembar
4 Novembar
5 Novembar
6 Novembar
7 Novembar
8 Novembar
9 Novembar
10 Novembar
Na današnji dan, 10. novembra 1941. godine stigao je jedan konvoj uhapšenika u logor na Banjici
11 Novembar
1941 U senti pogubljena petorica antifašista: Maćaš Špira, Ištvan Miler, dr Ištvan Gere i braća Levi (Deneš Levi i Karolj Levi). Sahranjeni su na jevrejskom groblju u Senti. (Njihovi posmrtni ostaci su kasnije ekshumirani i zajedno sa drugim žrtvama rata sahranjeni u zajednički grob na senćanskom gornjegradskom groblju.)
12 Novembar
13 Novembar
14 Novembar
15 Novembar
16 Novembar
17 Novembar
18 Novembar
1941 U Subotici su mađarski okupatori pogubili 17 komunista, od kojih je 10 Jevreja, 4 Mađara i 3 Hrvata. Opet po drugim podacima streljano je 15 pripadnika Pokreta otpora od kojih je 8 Jevreja: Nikola Geršon, Ede Kornštajn, Mikloš Kalman, Majer Kalman, Konstantin Lakenbah,Gelert Perl, Mikloš Švalb, Lola Vol, dr Adolf Singer.
19 Novembar
20 Novembar
21 Novembar
1941 Livija Bem, Andrija Lederer i Zoltan Timar.Svi su osuđeni od strane mađarskog pokretnog vojnog suda koji je zasedao u Novom Sadu.
22 Novembar
23 Novembar
24 Novembar
25 Novembar
26 Novembar
27 Novembar
28 Novembar
29 Novembar
30 Novembar

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License