Nova Vrednost Stampane Reci

Ivan Ninić

Nova vrednost štampane reči

Samer al-Issawi, palestinski Arapin koji je u decembru pušten iz izaelskog zatvora, dočekan je od strane palestinskog rukovodstva na Zapadnoj obali kao heroj. Slične reakcije su se pojavile i na FB stranici arapsko-izraelske partije – Hadaš. U intervjuu za televizijsku stanicu Hamasa, Al-Aksa, Al-Issawi je između ostalog rekao: "Osloba’anje svih Palestinaca iz izraelskih zatvora moguće je jedino kidnapovanjem Izraelaca i njihovom razme-nom za palestinske zatvorenike.
Sinagoga Jobar u Damasku ozbiljno je ošte-ćena sredinom prošle godine u građanskom ratu u Siriji. Sirijska vlada i pobunjenici međusobno su se optuzivali zbog razaranja ove građevine pod zaštitom UNESCO-a. Vekovima su Jevreji odlazili u taj hram slaveći proroka Iliju koji je, prema predanju, upravo na tom mestu boravio u bib-lijskim vremenima. Nikoga u svetu nije naročito potreslo razaranje sinagoge Jobar osim Jevreja za koje je to prava katastrofa. Borci Al-Kaide došli su u posed brojnih svitaka Tore i drugih predmeta judaike, kojima `ele da izvrše razmenu zaroblje-nika sa Asadovom vladom. U zemlji u kojoj ne `ive Jevreji Tora slu`i kao moneta za potkusu-rivanje između Sunita i [iita. Vlada u Damasku ističe da je ona zadu`ena za čuvanje svih objekata pod zaštitom UNESCO-a, pa i za sinagogu Jober. To je izjavila vlada zemlje koja je krajnje neprija-teljski raspolo`ena prema Izraelu i jevrejskom narodu.
Ovaj slučaj podseća na otkrića u podrumu palate Sadama Huseina, u Mukabaratu, u Bagdadu 2003. Istorija velike jevrejske zajednice Iraka duga je 2.500 godina. U njoj je nastao Vavilonski Talmud. Ali u 20. veku, posebno od vremena na-stanka Dr`ave Izrael 1948, Jevreji su se u toj zemlji suočavali sa stalnim maltretiranjem, hapše-njem, pogromima, vešanjem i drugim egzekuci-jama. Između 1948. i 1951. godine Irak je napu-stilo oko 122.000 Jevreja. Jevrejska zajednica je ostavila za sobom neprocenjivu vrednost u pokret-noj i nepokretnoj imovini. Nekoliko preostalih Jevreja u Iraku skupilo je sve svete knjige do ko-jih su mogli da dođu u jednu sinagogu. Sve to je Sadam Husein prisvojio 1984. godine i sklonio u podrum svoje palate.
U toj "zbirci" su se nalazile sledeće knjige: 400 godina stara hebrejska Biblija, 200 godina star Talmud iz Beča, Svitak o Jestiri (Esteri), Hagada, objavljena u Bagdadu, razna biblijska izdanja iz Venecije 1568. godine, primerak Pirkei Avot (pravna i etička uputsva iz Mišne odnosno Talmuda), objavljen u Livornu 1928. godine, pisan na ivritu sa komentarima na judeo-arapskom, Luah (kalendar) iz Bagdada sa tekstovima o običajima i pesmama koje se pevaju za praznike… i hiljade drugih knjiga štampanih u Beču, Livornu, Jerusa’limu, Smirni i Vilnu.
Ovo literarno i religijsko blago iračka vlada smatra "svojom" imovinom. Tvrdi da će bolje voditi računa o njoj nego da je u rukama jevrejske zajednice. Po svedočenju egzekutora Sadama Hu-seina, on je nakon objave smrtne presude u de-cembru 2006. godine, uzviknuo: Smrt Americi! Smrt Izraelu! Živela Palestina! Smrt persijskim magima!
Husein je očigledno verovao, kao i Asad sada, da predmeti izrađeni od jevrejskih ruku imaju posebnu upotrebnu vrednost, vrednost za ucenu i otkup. Ali Samer al-Issawi ima bolje rešenje: lov na ljude je jednostavnije.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License