Nevidljivi

Zoran Janković

POL OSTER
Nevidljivi
(Geopoetika)

Poput svojih junaka, Oster se u Nevidljivom vraća kući i sebi, kao i spoznaji da (lepa) knji-ževnost ipak pruža dovoljno smisla našim posto-janjima čak i u danima kada nanovo spoznajemo neprolaznost ljudskog zla i suštinsku repetitivnost nazovi-istorije

Pol Oster je stari znanac ovdašnjih čitalaca. Dobrano smo izučili njegov opus i upoznali njegov svetonazor tokom ovih petnaestak godina od prvog pojavljivanja njegove neprevaziđene Njujorške trilogije u Srbiji. Sa starim znancima i dragim, a čestim go-stima nije uvek tako lako. Bliskost i zajednički pređena kilometraža uzimaju danak, a otvara se prostor za sitničavost i zahtevnost.
Pol Oster je imao nekoliko slabijih izdanja, ostvarenja u kojima se oslanjanje na pretpostavljenu svemoć autopilota/autoreciklaže isuviše brzo i isuviše lako očitava (premda, to valja naglasiti ni ta dela nikako nisu padala ispod davno osvojenog i uvežba-nog standarda stvaralačke izrade), Čovek u mraku pre godinu-dve predstavio nam je znatno opuštenijeg Ostera, a sada je pred nama delo koje se, srećom, da pohvaliti bez prečestog posezanja za relativizacijom.
Nevidljivi (u prevodu posve sigurne i verzirane Ivane Đurić-Paunović) ponovo donosi Ostera zagle-danog u vlastite opsesije i literarne preference, ali ovaj roman istovremeno odiše izvesnom živošću i do-voljnom svežinom, odlikama kojih nije bilo u dovoljnoj meri u njegovom ovomilenijumskom pisanju. Nevidljivi nanovo priča o piscima i donekle dvojnicima, suštinski ne donosi ništa novo, ali moglo bi se reći da Oster u slučaju ovog romana iznalazi novi polet da se uhvati u koštac sa svojim starim, voljenim demonima i omi-ljenim zahvatima.
Roman počinje ispovešću pesnika u nastajanju, dvadesetogodišnjeg studenta Adama Vokera, koji tokom leta 1967. godine spoznaje prvu pravu telesnu strast, ali se po prvi put susreće sa suštinskim zlom u drugom čoveku. Književnost kao utočište i kao željeno ishodište, beg od (anglosaksonskog) životnog prag-matizma pod okrilje umetnosti i umetnicima još uvek sklone Evrope, elipse u sudbinama, neumitnost život-nog puta…, sve ključne idejne odrednice Osterovog književnog univerzuma su tu.

One ovde bivaju u znatnoj meri osvežene primenom dva značajna okvirna moti-va – boljanjovskog prihvata-nja neumitnih istina da nas neki susreti odrede i žigošu i za duge živote u kasnije posve drugačijim kontek-stima i preispitivanja moral-nosti kao važne odlike pi-sane/napisane reči. Da bi se domogao ova dva krup-na cilja, Oster u pravom trenutku, negde na trećini knjige koja je krenula put očekivanog i predvidivog, uvodi novi lik, lik nekadašnjeg piščevog cimera iz studentskih dana, a sada uvažavanog i čitanog pisca, koji potom dobija ulogu katalizatora prošlosti jurodivog Adama Vokera koji poslednje dane života provodi u nastojanju da napiše roman o godini koja je promenila i definisala njegov potonji životni put.
Oster je iskusan i verziran pisac, svestan kako svojih mogućnosti, tako i ograničenja na koje bi mogao da naleti. Stoga, baš kao što njegovi junaci u Nevidljivom, nekada voljno, nekada uz dosta nego-dovanja, kreću do tada neistraženim putanjama, me-nja pripovedne tehnike. Nakon dnevničke prve trećine, nailazimo na kombinaciju istorijskog prezenta i obra-ćanja u drugom licu jednine, da bi finale, uz povre-mene ukrase u vidu epistolarnih stanki, dočekali u umirujućoj bezbednosti tradicionalnog trećeg lica, tehnici koja stupa u zanimljiv i sasvim prikladan kontrast sa uzbudljivim događanjima pri koncu ro-mana. Time Oster pronalazi efektna sredstva da se izbori sa razgranatom i višeznačnom pričom koja se dotiče jednako i života u apstraktnom, a dirljivom smislu i (ne)moći književnosti da se pojmi i rečima uobliči ono nenadana, a burno i duboko proživljeno.
Pol Oster se sa Nevidljivim vraća na mapu pisaca čija se nova dela očekuju sa nestrpljenjem, ali i nedoumicom po pitanju onoga što sledi, ali se, što je jednako, ako ne i više važno, vraća samom sebi, iznalazeći novu zalihu vitalnosti da pruži novo ili barem preuređeno ruho svom nesporno velikom daru.

POPBOKS

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License