Nemacki Logor Na Beogradskom Sajmistu 1941 1944

uz dozvolu autora:

SADRŽAJ

PREDGOVOR

UVOD

1. Rat u Evropi: koncentracioni logori

2. Agresija na Jugoslaviju i stvaranje represivnih režima

3. Okupacija i teror u Srbiji

4. Genocid Jevreja u okupiranoj Srbiji; stvaranje sistema logora

5. »Konačno rešenje«, u Srbiji — prva faza

PRVI DEO JEVREJSKI LOGOR ZEMUN

Glava prva

OSNIVANJE I ORGANIZACIJA LOGORA NA BEOGRADSKOM SAJMIŠTU

1. Osnivanje logora

2. Dovođenje u logor

3. Uprava i organizacija logora

4. Uslovi života u Jevrejskom logoru Zemun

5. Romi u logoru na Sajmištu

Glava druga

MASOVNO UNIŠTENJE JEVREJA IZ LOGORA NA SAJMIŠTU

1. Donošenje odluke o uništenju

2. Masovno ubijanje Jevreja

3. Logor na Sajmištu — javnost, žrtve i zločinci

DRUGI DEO PRIHVATNILOGOR ZEMUN

Glava prva

ORGANIZOVANJE I FUNKCIONISANJE LOGORA DO POČETKA 1943. GODINE

1. Treći rajh i jugoslovensko ratište u 1942, godini

2. Organizovanje Prihvatnog logora Zemun

3. Dovođenje zatočenika u logor

4. Uslovi života u logoru

5. Odvođenje zatočenika iz logora

6. »Filijale« logora na Sajmištu

Sabirni logor Organizacije Tot

Radni logor na adi Ostrvo

Glava druga

LOGOR NA BEOGRADSKOM SAJMIŠTU, OD JANUARA 1943. DO

RASPUŠTANJA LOGORA, JULA 1944. GODINE

1. Jugoslovensko ratište i logor na Beogradskom Sajmištu, od početka 1943. do sredine 1944. godine

2. Dovođenje zatočenika u logor

3. Funkcionisanje logora i uslovi života zatočenika, do kraja maja 1944. godine

4. Organizovanje i otpor zatočenika

5. Odvođenje zatočenika iz logora

6. Logor na Beogradskom sajmištu pod upravom hrvatske policije

ZAKLJUČAK

Summary

THE GERMAN CAMP AT THE BELGRADE FAIR (SAJMIŠTE) 1941—1944

IZVORI I LITERATURA

REGISTAR LICNIH IMENA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License